Calamiteit

Etiënne Homs

Er kunnen verschillende problemen ontstaan met water en riolering die voor u als inwoner voor overlast kunnen zorgen. Voorbeelden zijn wateroverlast, verstoppingen van het riool, stankoverlast, etc. Vaak kunt u zelf iets doen om het probleem op te lossen. 

Indien er sprake is van een situatie in de openbare ruimte waarbij een direct gevaar is voor de veiligheid en gezondheid kunt u direct telefonisch contact opnemen met het Klant Contact Centrum op nummer 14 0164. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het ontbreken van een putdeksel.