Watertips

Etiënne Homs

Wat kunt u zelf doen om het water schoon te houden?

Vaste stoffen en chemicaliën

U kunt zelf veel doen om bijvoorbeeld te voorkomen dat uw riool verstopt raakt, er  wateroverlast optreedt in en om het huis, of het zuiveringsproces wordt verstoord.

Gooi geen vaste, vette of chemische stoffen via het toilet of de gootsteen weg. Deze stoffen kunnen verstopping of zelfs beschadiging van het afvoersysteem in uw huis of het riool veroorzaken. Daarnaast verstoren schadelijke stoffen als oude medicijnen en chemicaliën het zuiveringsproces op de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Schoonmaakdoekjes en luierdoekjes

Vooral schoonmaakdoekjes en luierdoekjes vormen tegenwoordig een probleem. Niet alleen verstoppen ze het riool, maar veroorzaken ook schade aan pompen van rioolgemalen. Dat levert een flinke schadepost op. Alle belastingbetalers draaien voor de kosten hiervan op. De oplossing is simpel: gooi deze doekjes alleen in de afvalbak!

Hieronder leest u wat met diverse vaste, vette en chemische stoffen te doen, om te voorkomen dat ze schade veroorzaken aan het riool en het zuiveringsproces.

Afval

Doen

Niet doen

Waarom

Vloeibaar (frituur) vet,
olie

Teruggieten in de
verpakking en inleveren
bij het gemeentelijk inzamelpunt (milieustraat)

Door de
gootsteen of
het toilet
spoelen

Het riool kan verstopt
raken en bovendien extra kosten voor het verpompen en zuiveren van het water veroorzaken

Vast (frituur-)vet

Laten stollen en inleveren
bij het gemeentelijk inzamelpunt (milieustraat)

Door de
gootsteen of
het toilet
spoelen

Het riool kan verstopt
raken en bovendien extra kosten voor het verpompen en zuiveren van het water veroorzaken

Vast afval, zoals schoonmaak- en wegwerpdoekjes

In de afvalbak

Door het toilet spoelen

Kans op rioolverstopping en vastlopen van pompen omdat deze doekjes niet biologisch afbreekbaar zijn

Vochtig toiletdoekjes,
maandverband,
tampons, condooms

In de afvalbak (naast het toilet)

Door het toilet spoelen

Kans op rioolverstopping en vastlopen van pompen omdat deze doekjes niet biologisch afbreekbaar zijn

Oude medicijnen

Inleveren bij de apotheek, bij het gemeentelijk inzamelpunt of meegeven met de chemokar

Door de
gootsteen of
het toilet
spoelen

Verontreiniging van het oppervlaktewater en verstoring van de afvalwaterzuivering

Verf (ook waterverdunbare verf)

Resten inleveren bij het gemeentelijk inzamelpunt of meegeven met de chemokar

Door de
gootsteen of
het toilet
spoelen

Verontreiniging van het oppervlaktewater en verstoring van de afvalwaterzuivering

Spoelwater en
gebruikte
kwastreiniger van
verfkwasten

Opvangen en inleveren
bij het gemeentelijk inzamelpunt (milieustraat) of meegeven met de chemokar.
Kwasten afgesloten met een beetje water of
oplosmiddel bewaren;
opgedroogde kwasten in
de afvalbak

Door de gootsteen, het toilet of het putje in de straat spoelen

Ontploffingsgevaar,
verontreiniging
oppervlaktewater en verstoring van de afvalwaterzuivering


(Chemische) bestrijdingsmiddelen op verhardingen

Dagelijks komen grote hoeveelheden chemische onkruidbestrijdingsmiddelen in het grondwater en in sloten, beken en rivieren terecht. Deze stoffen verspreiden zich snel en vormen een serieuze bedreiging voor zowel planten als dieren in hun voortbestaan.

Een alternatief voor het verwijderen van onkruid op verhardingen is borstelen. Bij tuincentra en bouwmarkten zijn speciale borstels verkrijgbaar waarmee bijvoorbeeld makkelijk onkruid uit de voegen is te verwijderen. Onkruid en algen op tegels zijn makkelijk te verwijderen door te borstelen of groen zeep te gebruiken.

Water hergebruiken

Opgevangen regenwater is goed te gebruiken voor het begieten van uw tuin(planten), kuipplanten en bloembakken.
In een flinke regenton spaart u al gauw zo’n 200 liter regenwater.

Voorkom wateroverlast in uw tuin

Bij een hevige regenbui kan er niet alleen wateroverlast op straat zijn maar ook bij u in de tuin. Vooral als u een terras heeft of een groot deel van de tuin heeft betegeld. In die gevallen moet het overtollige water via een putje afgevoerd worden naar het (regenwater)riool. Dat kan door volle riolering tot overlast leiden.
Een oplossing voor dat probleem is de verharding in de tuin te verminderen of  af te wisselen met een gedeelte zonder verharding of waterdoorlatende stenen of houten vlonders. Op die manier kan het water alsnog gewoon in de bodem wegsijpelen.

Waterinfiltratie in de bodem: afkoppelen

Er bestaan inmiddels ingenieuze systemen op de markt waarmee het regenwater, dat op daken en andere verhardingen valt, via de regenpijp ondergronds wordt opgevangen in zogeheten grindkoffers. Het zijn waterdoorlatende tanks die worden ingegraven in de tuin en aangesloten op de regenwaterafvoer. Via deze grindkoffers infiltreert het water langzaam in de bodem. Inmiddels zijn deze voorzieningen gewoon aan te schaffen bij de bouwmarkt bij u in de buurt.

Gooi geen waterplanten en ander vijvermateriaal in de sloot

Een vijver in de tuin is mooi. Gooi echter nooit vijverplanten en andere materiaal uit de vijver in de sloot, singel of stadsvijver. Sommige waterplanten woekeren namelijk voort in de sloot en komen ook in rivieren terecht. Op die manier is er zelfs al een plaag ontstaan met planten als de Grote Waternavel en Parelvederkruid. Deze planten belemmeren de doorstroming van het water en moeten daarom uit het water worden gehaald. Dat kost door deze extra inspanning veel geld.

Meer watertips

Benieuwd naar andere watertips? Lees dan de speciale folder die u aan kunt vragen bij het waterschap. Kijk op: http://www.brabantsedelta.nl/.