Zwembad De Schelp wordt grondig aangepakt

Splinter, F. (Fabiola)

Het vervangen van alle roestvrijstalen bevestigingspunten in de draagconstructie van zwembad De Schelp gaat de gemeente Bergen op Zoom ruim € 1,5 miljoen kosten. Daarmee zal zo snel mogelijk worden gestart.

De verwachting is dat het zwembad voor de zomer van 2019 weer volledig open gaat. Die tijd is nodig vanwege besluitvorming, aanbesteding én omdat het college de gemeenteraad voor gaat stellen om meteen werk met werk te maken en groot onderhoud, dat voor de volgende jaren stond gepland, naar voren te halen. Tevens wordt meteen de mogelijkheid aangegrepen om het zwembad te verduurzamen. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het aanbrengen van zonnepanelen en zuinige pompen. Tenslotte wordt er ook aandacht besteed aan het vergroten van de attractiviteit van het Bergse zwembad.

In maart van dit jaar werd besloten tot het voorlopig sluiten van het zwembad omdat er roestvorming was aangetroffen op onderdelen in de draagconstructie van het gebouw. Een gespecialiseerd adviesbureau kreeg opdracht om de problemen in kaart te brengen en met een plan van aanpak te komen. Dat plan is inmiddels door het college van B&W besproken.

Scenario's voor de aanpak 

Het college heeft een aantal scenario’s voor de aanpak besproken en legt die ook voor aan de raad. Het dagelijks bestuur van de gemeente wil het liefst werk met werk maken en geplande werkzaamheden voor groot onderhoud nu al meteen uitvoeren. Daarmee wordt voorkomen dat het zwembad de komende jaren tussentijds voor onderhoud gesloten moet worden. De sluiting tot volgend jaar zomer betekent een verwacht exploitatieverlies van 8 ton. Samen met de kosten voor de aanpak van het roestvrijstaal komt dit op een bedrag van € 2.325.000,- dat ten laste van de Algemene Reserve komt.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om geld ter beschikking te stellen voor de noodzakelijke werkzaamheden.

De raad zal hierover in de vergadering van 5 juli een besluit nemen.

Groot onderhoud 

Daarnaast is  er geld nodig voor groot onderhoud. Een groot deel was al opgenomen in het Meer Jaren Onderhouds Programma (MJOP), maar uit een nader onderzoek zijn ook werkzaamheden naar voren gekomen die daarin niet waren meegenomen. Het aanvullende bedrag van € 429.000,-zal ook gedekt moeten worden uit de Algemene Reserve.

De investering in verduurzaming en het vergroten van de beleving (ruim 9 ton) kan volledig worden gedekt uit de daling van de energielasten en de hogere inkomsten van Zwembad de Melanen en de Schelp B.V.

Vandaag, donderdag 31 mei, is het personeel van Zwembad de Melanen en de Schelp BV ingelicht over de plannen. Dat geldt ook voor de gebruikers. Die zijn donderdag in het begin van de avond geïnformeerd.