Innovaties in de zorg: bedrijven grijpen hun kans

Bob van den Berg

Zes zorgproeftuinen in Vlaanderen en Nederland zijn eerder dit jaar het project CrossCare gestart. CrossCare ondersteunt bedrijven bij het naar de markt brengen van hun innovaties in de gezondheidszorg. Gemeenten Bergen op Zoom, Breda en Roosendaal en het Care Innovation Center West-Brabant geven daar in deze regio invulling aan. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de provincie Noord-Brabant en de Regio West-Brabant.

Europese vlag    Logo Interreg

De zorgproeftuinen ondersteunen in dit proces, via co-creatiesessies met eindgebruikers, testen in de juiste zorgsettings (bij mensen thuis, in ziekenhuizen, in woon-zorgcentra). Bovendien krijgen de bedrijven financiële steun door middel van subsidies. CrossCare is onderdeel van het Interreg Vlaanderen-Nederland programma van de Europese Unie.

Het Care Innovation Center West-Brabant is als zorgproeftuin betrokken bij de volgende projecten: