Adriënne Veraart overleden

Splinter, F. (Fabiola)

Oud-wethouder Adriënne Veraart is op 18 oktober overleden.

Adrienne Veraart

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom ontvingen het trieste bericht van het overlijden van

Adriënne Veraart

Bergen op Zoom verliest in haar een prachtig mens, een gedreven bestuurder en iemand die opkwam voor sociaal zwakkeren en zieke medemensen.

Adriënne toonde zich als gemeenteraadslid van 1986 tot 1994 en later als fractievoorzitter van 2010 tot 2012 een gedreven raadslid die de belangen van haar Partij van de Arbeid in de raad behartigde. Ze ging daarbij voluit voor de inhoud.

Van 2006 tot 2010 was zij wethouder voor de gemeente Bergen op Zoom. In deze functie was zij een zeer ambitieuze bestuurder die gedreven was in het boeken van inhoudelijke resultaten, maar ze was tegelijk ook zeer betrokken bij de maatschappij en met name kwetsbare groepen.

Daarnaast maakte Adriënne zich sterk voor mensen met kanker. Als ervaringsdeskundige met deze ziekte en als fysiotherapeut overtuigde ze velen van het belang van sporten en bewegen om zo – ondanks de ziekte –kwaliteit van leven te behouden. Ze maakte hierover een voorlichtingsfilm en een speciaal fysioprogramma in de ziekenhuizen Rdaal en BoZ.

Namens de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders van Bergen op Zoom wensen wij haar familie alle sterkte toe die nodig is om met dit verlies om te kunnen gaan.


Dr. F.A. Petter, burgemeester
Mw. Mr. A.C. Spindler, gemeentesecretaris
C.J.M. Terstappen, raadsgriffier