Vlot aan het werk over de grens dankzij GrensInfoPunten

Roks, M. (Marloes)

Op maandag 4 december werd in Baarle-Nassau de officiële start gegeven van verschillende grensinformatiepunten die aan beide zijden van de Nederlands-Belgische grens te vinden zijn. In de Belgische provincie Antwerpen en in onze eigen provincie Noord-Brabant zijn in 7 verschillende steden 9 GrensInfoPunten (GIP’s) geopend.

De GIP’s informeren grensarbeiders en werkgevers. Die kunnen daardoor sneller aan de slag over de grens en kunnen gezamenlijk de regionale economie versterken. Dagelijks pendelen ongeveer 10.000 inwoners vanuit de provincie Antwerpen naar Nederland, circa 4000 inwoners uit Nederland maken de omgekeerde beweging. Europa steunt het initiatief van de GIP’s met subsidies vanuit Interreg-middelen. Ook de gemeente Bergen op Zoom heeft een GrensInfoPunt dat te vinden is in LAB-20 aan de Drebbelstraat 20.

Voormalige, huidige of toekomstige grensarbeiders en werkgevers kunnen bij de GIP’s terecht voor kosteloze basisinformatie over het wonen en werken aan de andere kant van de grens. Het gaat dan vooral over sociale zekerheid, belastingen en arbeidsrecht.
De GIP’s vormen op die manier een laagdrempelig, goed bereikbaar en kosteloos netwerk van infopunten waar eerstelijnsadvies kan worden ingewonnen. Elke situatie van grensoverschrijdend wonen en werken moet individueel bekeken worden en dat wordt al gauw complex. Daarom zijn de GIP’s verbonden met een netwerk van officiële instanties die wettelijk correcte uitspraken doen over de situatie van de vraagsteller.

Het netwerk van GIP’s kwam met Europese steun tot stand in de schoot van het Interreg-project Grensinformatievoorziening Vlaanderen-Nederland. De verschillende GrensInfoPunten zijn terug te vinden op de site www.grensinfopunt.eu