Presentatie Beschermd Wonen

Splinter, F. (Fabiola)

Op 12 november 2015 presenteerde de adviescommissie Toekomst beschermd wonen onder leiding van dhr. Erik Dannenberg haar rapport “Van beschermd wonen naar een beschermd thuis”.

In dit rapport wordt een ontwikkeling geschetst voor mensen die vanwege psychische, sociale en/of maatschappelijke problemen te weinig greep hebben op hun eigen leven om zelfstandig te kunnen wonen. Het advies is om deze mensen niet uit hun woonomgeving te halen, maar om juist het benodigde toezicht en de begeleiding naar de mensen thuis te brengen. Meer mensen kunnen zo met ondersteuning midden in de samenleving blijven wonen.

Gemeenten hebben sinds 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor een groot deel van deze doelgroep. Maar om deze ontwikkeling in de nabije toekomst invulling te geven, heeft de gemeente haar maatschappelijke partners hard nodig. De gezamenlijke bijeenkomst met regiogemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders was op 13 juli 2016 in Theater de Maagd. In aanwezigheid van dhr. Dannenberg werd het rapport van zijn commissie nader toegelicht. Voor de Powerpoint presentatie hiervan klik je op onderstaande link. 

Presentatie