Huishoudelijke Hulp Toelage

Roks, M. (Marloes)

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 via de Wmo verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van hun inwoners. Om de overgangsfase voor cliënten en zorgaanbieders van huishoudelijke ondersteuning gemakkelijker te maken heeft het Rijk destijds de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) ingezet. Via deze regeling kunnen cliënten extra uren Huishoudelijke ondersteuning inkopen voor de uitvoering van extra werkzaamheden of taken.

Voor het jaar 2015 en 2016 heeft het Rijk extra geld beschikbaar gesteld aan gemeenten om deze HHT-regeling uit te kunnen voeren. Vanaf het jaar 2017 gebeurt dat niet meer. Desondanks heeft de gemeente Bergen op Zoom besloten om de regeling voor 2017 en 2018 nog wel voort te zetten.


Wanneer kunt u gebruik maken van de Huishoudelijke Hulp Toelage?

 • Als u al Huishoudelijke Ondersteuning van de gemeente ontvangt op basis van de Wmo.
 • Als u als mantelzorger geregistreerd staat bij het mantelzorgsteunpunt.

Om gebruik te maken van de Huishoudelijke Hulp Toelage moet u contact opnemen met uw/een zorgaanbieder en samen bespreken wat er mogelijk is.


Dit zijn de zorgaanbieders huishoudelijke ondersteuning voor de gemeente Bergen op Zoom:

 • Actiefzorg
 • Axxicom
 • DAT
 • Privazorg
 • Thuiszorg Matilda
 • TWB
 • TZorg


Welk werk kunt u laten doen met een Huishoudelijke Hulp Toelage?

Als u al Huishoudelijke Ondersteuning ontvangt op basis van de Wmo is de toelage bedoeld voor de uitvoering van extra werkzaamheden of taken, bovenop de ondersteuning die u reeds ontvangt vanuit uw indicatie voor de maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning. Het gaat hier bijvoorbeeld om het opruimen van een zolder, een extra keer ramen zemen of de grote voorjaarsschoonmaak.

Als u mantelzorger bent kunt u de toelage gebruiken voor de huishoudelijke taken waar u in uw eigen huishouden niet meer aan toe komt.


Wat u verder nog moet weten:

 • Cliënten die al een indicatie hebben voor Huishoudelijke Ondersteuning kunnen voor maximaal 52 uur per jaar gebruik maken van de HHT-regeling. Voor mantelzorgers geldt een maximum van 104 uur per jaar.
 • Per uur bent u een eigen betaling verschuldigd van €5,00.
 • Deze eigen betaling staat los van de eigen bijdrage die u verschuldigd bent op grond van de Wmo.
 • Deze kosten worden door de zorgaanbieder rechtstreeks bij u in rekening gebracht. Hiervoor kan geen bijzondere bijstand worden verstrekt.
 • Er is een gemeentelijk budget waaruit de toelagen betaald worden. Als dit budget op is kunnen er geen Huishoudelijke Hulp Toelagen meer verstrekt worden .