Werkcentrum

Etienne Homs

De vraag naar nieuwe banen in de Brabantse Wal-regio neemt sterk toe. Door de recente sluiting van Philip Morris zijn er nog eens honderden werkzoekenden op de arbeidsmarkt bijgekomen. Het regionale arbeidsklimaat staat met andere woorden stevig onder druk, maar biedt nog steeds genoeg kansen. Om die optimaal te benutten, heeft de gemeente Bergen op Zoom het Werkcentrum opgezet.

Verbinding tussen werkgevers en werkzoekenden

Het Werkcentrum begeleidt met werkloosheid bedreigde werknemers van werk naar werk en koppelt werkgevers die op zoek zijn naar nieuwe krachten aan werkzoekenden uit de regio. Het Werkcentrum werkt hiervoor samen met het UWV, Leerwerkloket, onderwijsinstellingen, kenniscentra, uitzendbureaus en het bedrijfsleven in de regio. Het Werkcentrum is ook een actieve netwerkorganisatie en een adviesorgaan voor werkgevers die te maken krijgen met dreigende faillissementen, ontslagrondes en andere mobiliteitsvraagstukken.

Wat doet het Werkcentrum voor werkgevers?

  • adviesorgaan bij dreigende faillissementen, ontslagrondes, reorganisaties en andere mobiliteitsvraagstukken
  • vindt werkzoekenden met de juiste kwalificaties voor uw openstaande vacatures
  • platform voor intercollegiale uitwisseling van medewerkers en vacatures (werk-naar-werktrajecten)
  • maatwerk leveren bij de invulling van uw vacatures door het opleiden, omscholen en trainen van werkzoekenden 
  • organiseren van netwerkbijeenkomsten voor het bedrijfsleven, onderwijs en overheid 

Wat doet het Werkcentrum voor werkzoekenden?

  • invullen van openstaande vacatures bij werkgevers uit de regio 
  • begeleiding van werk naar werk bij dreigende werkloosheid
  • organiseren van netwerkbijeenkomsten en banenbeurzen

Bezoek het Werkcentrum Brabantse Wal

Het Werkcentrum Brabantse Wal is op afspraak te bezoeken:

Rooseveltlaan 148 
4624 DE Bergen op Zoom

Openingstijden: maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 16.00 uur, vrijdag tussen 09.00 en 13.00 uur.
T: 0164 - 277 727
E-mail: werkcentrum@bergenopzoom.nl
W: www.werkcentrumbrabantsewal.nl