Vrijwilligerswerk

Met vrijwilligerswerk ontwikkel je jouw talenten en leer je nieuwe dingen. Je doet waardevolle ervaring op en komt in contact met bijzondere organisaties. Vrijwilligerswerk houd je scherp en actief. Bovendien doe je zinvol werk. De waardering die je ervoor krijgt, is onbetaalbaar. En als je geen betaalde baan hebt, vergroot je met vrijwilligerswerk je kans om (snel) weer werk te vinden.

Wat moet u weten?

De gemeente Bergen op Zoom heeft via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een vrijwilligersverzekering afgesloten. Deze verzekering voorziet in een redelijke dekking van de financiĆ«le risico’s die vrijwilligers lopen bij het uitvoeren van hun activiteiten.

De premie voor deze verzekering wordt door de gemeente Bergen op Zoom betaald. Handig is dat vrijwilligers automatisch verzekerd zijn ZONDER dat zij apart zijn geregistreerd of aangemeld.

Wie zijn niet verzekerd?

 • Vrijwillige brandweer en vrijwillige politie zijn bijzondere groepen vrijwilligers. Voor hen zijn speciale regelingen getroffen. Zij zijn daarom niet verzekerd met de VNG Vrijwilligersverzekering.

Wie zijn verzekerd?

 • Vrijwilligers
  Vrijwilliger is degene die vanuit een collectief, onverplicht en onbetaald werk verricht. De vrijwilliger doet dat werk voor anderen en/of de samenleving en dient daarmee een maatschappelijk belang. In veel gevallen wordt vrijwilligerswerk vanuit een vereniging of stichting (rechtspersonen) gedaan.

 • Mantelzorgers 
  Personen die mantelzorg verlenen. Mantelzorg is langdurige en intensieve zorg, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep door een persoon minimaal 8 uur per week, wordt geboden aan een hulpbehoevende chronisch zieke en/of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur.

 • Maatschappelijk stagiair
  Maatschappelijk stagiair is degene die vanuit het lesprogramma van het voortgezet onderwijs een stage gaat verrichten, waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

 • Vrijwilligers die vrijwilligerswerk verrichten in het kader van “Tegenprestatie”

 • Personen die een verplichte tegenprestatie leveren in het kader van de Participatiewet.

Leeftijdsgrens

Alle vrijwilligers, jong en oud, zijn verzekerd.

Eigen risico

Bij schade die verzekerd is, is er geen eigen risico.

Secundaire dekking

Heeft een vrijwilliger schade? En is er een andere verzekering dan de VNG Vrijwilligersverzekering waarop de vrijwilliger deze schade kan melden? Dan gaat die andere verzekering voor. Het maakt daarbij niet uit wanneer die verzekering gesloten is. Dat bedoelen we met “secundaire dekking”.

Die secundaire dekking geldt voor alle verzekeringen, behalve voor de ongevallenverzekering.

Verzekeringsgebied

De VNG Vrijwilligersverzekering verzekert binnen Europa vrijwilligers die vanuit Nederland, min of meer georganiseerd, onverplicht en onbetaald werk verrichten voor anderen en/of de samenleving, waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Vrijwilligerswerk dat over de grens gedaan wordt en te maken heeft met rampenbestrijding, is niet verzekerd.

Dekkingenoverzicht VNG Vrijwilligersverzekering

De gemeente Bergen op Zoom heeft gekozen voor de meest uitgebreide dekking, en heeft zowel een BasisPolis als een PlusPolis afgesloten. Er is dekking op de volgende gebieden:

 • VNG Vrijwilligers BasisPolis
  • Ongevallenverzekering voor vrijwilligers
  • Eigendommenverzekering voor vrijwilligers
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers

 • VNG Vrijwilligers Pluspolis
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
  • Rechtsbijstandsverzekering voor vrijwilligers

Schade, en dan?

Eerst gaat u na of de schade op een eigen verzekering van de vrijwilliger of op die van de organisatie gemeld kan worden.

 • Kan dat? Dan meldt u de schade bij die verzekeraar.
 • Kan dat niet? Dan meldt u de schade met een (digitaal) schadeformulier bij de gemeente.
  • Dit is alleen mogelijk wanneer u ingeschreven bent als inwoner van de gemeente Bergen op Zoom.
  • Woont u elders en heeft uw woongemeente ook een VNG Vrijwilligersverzekering? Dan kunt u de schade melden bij uw eigen gemeente, ook al is de schade in een andere gemeente veroorzaakt.

De gemeente bepaalt en controleert of het gaat om een schade in de zin van de VNG vrijwilligersverzekering. De gemeente meldt de schade digitaal bij de verzekeraar. De verzekeraar neemt de schade in behandeling en informeert de gemeente na afloop, over hoe de schade afgehandeld is.

Belangrijk!

Is er schade of letsel door een ongeval? Dan hoeft er niet eerst nagegaan te worden of de schade op een andere verzekering gedekt is. U kunt de schade dan direct met het digitale schadeformulier bij de gemeente melden. De schadeafhandeling gebeurt vanaf dat moment zoals hierboven beschreven.

Logo DigiD