Bijzondere bijstand aanvragen

U heeft een laag inkomen en weinig vermogen. Voor onverwachte, hoge kosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld voor:

  • de eigen bijdrage voor een advocaat
  • hoge zorgkosten die uw verzekering niet betaalt
  • schoolkosten van uw kind

U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor dagelijkse uitgaven of vaste lasten, zoals boodschappen of huur.

Wat moet u weten?

De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening. De belangrijkste voorwaarden om bijzondere bijstand aan te vragen zijn: 

  • U heeft een laag inkomen.
  • U heeft weinig vermogen.
  • U kunt de onverwachte kosten niet zelf betalen.
  • De kosten zijn noodzakelijk.
  • U heeft geen recht op een andere uitkering of toeslag.

Alle informatie over het aanvragen van Bijzondere Bijstand vindt u op: ISD Brabantse Wal.