Luchtkwaliteit

Administrator

In de lucht zitten onzichtbare stoffen. Als de hoeveelheid van sommige stoffen - bijvoorbeeld koolstofdioxide, ozon, fijnstof - te groot wordt, spreken we van luchtverontreiniging. De normen en criteria zijn vastgelegd in de Wet luchtkwaliteit. De gemeente is verplicht om jaarlijks de luchtkwaliteit in Bergen op Zoom te meten. Dat gebeurt met behulp van landelijke metingen en lokale berekeningen. De resultaten worden vastgelegd in een Jaarrapportage.

De grootste veroorzakers van luchtverontreiniging zijn de industrie en het verkeer.
Voor de industrie zijn allerlei verplichtingen opgenomen in de Wet milieubeheer. De Regionale Milieudienst controleert voor ons of deze regels worden nageleefd.
Voor het verkeer heeft de gemeente Bergen op Zoom het Beleid luchtkwaliteit opgesteld met drie doelen:

  • Stroomlijnen vrachtverkeer;
  • Bevorderen fietsverkeer;
  • Vergroten bewustzijn (van gevolgen van autogebruik).

Bij het beleid zijn vijf projecten geformuleerd die allen in uitvoering of al afgerond zijn. 

Documenten: