Inwoners

Nieuws

Nieuwe partners voor Waterkring Wes...

Waterschap de Brabantse Delta, zes gemeenten in West-Brabant en de nieuwe partners, de waterbedrijven Brabant Water en Evides, ondertekenden donderdag 22 februari een overeenkomst over een samenw...
Lees meer over 'Nieuwe partners voor Wa...'

Mobiliteitsconsulent helpt bij geb...

In de regio West-Brabant is de afgelopen jaren veel energie gestoken in het toegankelijk maken van het openbaar vervoer (OV). Zo zijn de bushaltes verbeterd en rijden er comfortabele bussen die o...
Lees meer over 'Mobiliteitsconsulent he...'

Stemmentellers gezocht!

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en is er het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv).

Voor deze verkiezingen zijn we op zoe...
Lees meer over 'Stemmentellers gezocht!'

Bekendmaking Basisregistratie Perso...

Bekendmaking voornemens en besluiten tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP, omdat onderstaande personen niet (meer) woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) st...
Lees meer over 'Bekendmaking Basisregis...'

Aanslag lokale belastingen 2018

Aan het einde van de maand februari 2018 ontvang je de jaarlijkse aanslag voor de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen.

Lees meer over 'Aanslag lokale belastin...'