Zelf een trouwlocatie kiezen

U kunt zelf kiezen waar u trouwt. Misschien wilt u trouwen op een plek waar u een bijzondere herinnering aan heeft. De gemeente moet toestemming geven voordat u op deze plek mag trouwen. De locatie moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Daarom is het verstandig op tijd contact op te nemen met de gemeente. Die kan u ook vertellen of u eventueel nog vergunningen nodig heeft.

Wat moet u weten?

Als u ervoor kiest om op een locatie naar keuze te trouwen, houd dan rekening met het volgende:

  • Extra kosten voor het huren van de locatie zijn voor uw eigen rekening. Deze kosten voldoet u rechtstreeks aan de verhuurder van het pand, zonder tussenkomst van de gemeente.
  • Voor de huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap zelf betaalt u extra leges. Dit in verband met de extra werkzaamheden die verricht moeten worden.
  • U bent aansprakelijk voor eventuele schade aan de locatie.
  • De beheerder moet de locatie openstellen op het moment van de plechtigheid. Indien de locatie niet toegankelijk is op het moment van de huwelijksvoltrekking is de gemeente daarvoor niet aansprakelijk.
  • Er wordt een contract opgemaakt waarin o.a. bovenstaande zaken vastgelegd worden. De partijen in dat contract zijn: de gemeente Bergen op Zoom, het (bruids)paar en de beheerder van de locatie.

Kosten

Kosten voor een zelfgekozen huwelijkslocatie:

Van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 24.00 uur: € 627,50
Op zaterdag tussen 09.00 en 24.00 uur: € 783,--

(tarieven 2019)

Contact

Voor meer informatie kunt u bellen via telefoonnummer 140164.

Meenemen

Zo vraagt u toestemming aan voor een eenmalige trouwlocatie: 

  • U neemt contact op met de gemeente.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.