Stemmen in het buitenland

Nederlanders in het buitenland kunnen stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hoe je kunt stemmen, is afhankelijk van of je in het buitenland woont of er tijdelijk bent. Bijvoorbeeld vanwege werk, vakantie of studie.

Ben je tijdelijk in het buitenland? Dan kan je ook iemand machtigen om voor je te stemmen. Kijk voor meer informatie bij 'Stemmen bij volmacht'. 

Wat moet u weten?

De voorwaarden zijn:

 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit.
 • Je hebt kiesrecht.
 • Als je niet ingeschreven staat in een Nederlandse gemeente, kan je alleen stemmen voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement.

Meenemen

Je woont in het buitenland en je staat niet meer ingeschreven in een Nederlandse gemeente. Ja kunt dan uit het volgende kiezen:

 • Je stemt zelf per post vanuit het buitenland.
 • Je machtigt iemand om voor je te stemmen in Nederland.
 • Je komt zelf naar Nederland om te stemmen. Hiervoor krijg je een kiezerspas.

Kies je ervoor om zelf je stem uit te brengen vanuit het buitenland? Dan moet je de volgende stappen zetten:

 • Je laat te registreren als kiezer in het buitenland. Registreren kan vanaf 6 maanden tot 6 weken voor de verkiezingen. Gebruik hiervoor het formulier. Stuur een kopie van je geldige Nederlandse identiteitsbewijs mee.
 • Je vraagt schriftelijk aan om per brief te stemmen. Dit kan je tegelijk doen met de vraag om je als kiezer te registreren. Dit verzoek moet je naar de gemeente Den Haag sturen: per post of elektronisch. Je kunt het verzoek ook sturen naar het Nederlandse consulaat in het land waar je woont. Dit kan alleen per post.
 • Je krijgt nu vanzelf het stembiljet toegestuurd. Stuur dit stembiljet ingevuld terug. Dit kan ook weer naar de gemeente Den Haag of naar het Nederlandse consulaat. Je stembiljet moet uiterlijk op de dag van de verkiezingen binnen zijn.

Je woont tijdelijk in het buitenland en staat nog ingeschreven in een Nederlandse gemeente. Je kunt dan uit het volgende kiezen:

 • Je kunt per post stemmen. Doe een verzoek om per brief te mogen stemmen. Stuur dit naar de gemeente waar je staat ingeschreven. Hierbij geef je aan waar je het briefstembiljet wilt ontvangen. Dit kan tot 28 dagen voor de verkiezingen. 
 • JE machtigt iemand om voor je te stemmen in Nederland. 

Let op

Op 15 maart 2017 worden er Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Woont u in het buitenland? En u staat niet meer ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan moet u zich aanmelden als kiezer bij de gemeente Den Haag. Deze aanmelding moet uiterlijk 1 februari 2017 ontvangen zijn.