Monument verbouwen of slopen

Normaal onderhoud aan uw gemeentelijk- of rijksmonument kunt u in veel gevallen verrichten zonder een omgevingsvergunning. Denk aan het licht opschuren en schilderen in dezelfde kleur, het vervangen van kapotte ruiten, het opstoppen van rieten daken, of het vervangen van wat dakpannen. Het verfsysteem, type glas en de dakpannen moeten wel gelijk zijn aan het bestaande werk.

Ook wijzigingen aan recente bouwdelen die de monumentale waarde van het pand niet raken, zijn vergunningvrij. Denk aan het vernieuwen van een trap, keuken of badkamer van na 1965, of een recente scheidingswand of verlaagd plafond.

Voor werkzaamheden die verder gaan dan normaal onderhoud, is een vergunning nodig. Neem bij twijfel contact op met uw gemeente.

Wat moet u weten?

U vraagt een omgevingsvergunning voor een monument aan als:

 • u eigenaar bent van een gemeentelijk monument
 • u het monument wilt restaureren, grondig verbouwen of (gedeeltelijk) slopen
 • u een bouwwerk binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht wilt slopen
 • in het bestemmingsplan staat dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen

De gemeente kan bepalen hoe u moet slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht.

 • u werkzaamheden wilt uitvoeren die verder gaan dan normaal onderhoud

Kosten

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er geldt een landelijk maximum voor plankosten. Ook is er een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Termijn

Er zijn 2 procedures bij het aanvragen van een omgevingsvergunning:

 • Uitgebreide procedure

  Deze procedure geldt voor:
  • (gedeeltelijke) sloop van een rijksmonument
  • ingrijpende wijzigingen van een rijksmonument
  • reconstructie van een beschermd rijksmonument
  • wijziging bij herbestemming van een rijksmonument
  • uitvoering van een natuurtoets door de gemeente

  U krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze mag de gemeente met 6 weken verlengen.

 • Gewone procedure

  Deze procedure geldt voor alle andere wijzigingen. De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Meenemen

Zo vraagt u een omgevingsvergunning voor een monument aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket online.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U kunt de vergunning daarna meteen aanvragen.
 • Mogelijk heeft u de volgende stukken nodig:
  • een bouwrapport of een cultuurhistorisch rapport
  • een bouwbestek
  • foto’s
  • een situatieschets
  • een korte beschrijving van het te slopen gebouw
  • een tekening van het gebouw met de maten (bijvoorbeeld een oude bouwtekening)

Bezwaar & beroep

 • Gewone procedure:
  U maakt bezwaar bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.
 • Uitgebreide procedure:
  U geeft eerst uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit. Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Heeft u geen reactie ontvangen binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Let op

U kunt eenvoudig nagaan of uw pand een monument is of niet. Kijk hiervoor op de Monumentlijst.