Leerlingenvervoer aanvragen

Aanvraag Leerlingenvervoer kan vanaf nu ingediend worden voor het schooljaar 2019-2020. 
Doe dit voor 1 juli a.s. zodat het vervoer tijdig geregeld is met de start van het nieuwe schooljaar. Indiening na deze datum kan tot gevolg hebben dat er geen vervoer is tijdens de eerste schoolweken. 

Wanneer kunt u leerlingenvervoer aanvragen?

  • Als uw kind op het speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) zit.
  • Als uw kind vanwege zijn/haar handicap niet zelfstandig naar de basisschool of voortgezet (speciaal) onderwijs (VO en VSO) kan gaan en niet door u naar school gebracht kan worden.
  • In sommige gevallen dient u wel rekening te houden met een eigen bijdrage, die afhankelijk is van uw gezinsinkomen.

Leerlingenvervoer aanvragen 

  • Wilt u weten of het aanvragen van leerlingenvervoer in uw situatie van toepassing is?
  • Welke bewijsstukken u mee dient te sturen?
  • Wat de eventuele eigen bijdrage in uw situatie is?

Dit kunt u terugvinden in de Matrix aanvraag leerlingenvervoer.

Het aanvragen van leerlingenvervoer gaat voortaan via een digitaal aanvraagformulier. (Let op: hiervoor heeft u uw DigiD nodig)

Heeft u nog geen DigiD? 

Deze kunt u aanvragen via https://digid.nl/aanvragen.

  • Het duur een paar dagen voor de DigiD gebruikt kan worden.
  • De DigiD dient ook als de elektronische handtekening.
  • De aanvraag hoeft dus niet meer geprint en ondertekend te worden. 

Heeft u geen computer? Geen probleem, u kunt tijdens openingsuren gebruik maken van een computer in het stadskantoor Bergen op Zoom.

Heeft u moeite om te werken met een computer? U kunt ondersteuning vragen bij het Vrijwilligers Informatie Punt of bij de Vraagwijzer. U kunt hen vinden op het adres Jacob Obrechtlaan 5 te Bergen op Zoom. 

Kosten

De gemeente vraagt soms om een eigen bijdrage, wanneer uw kind aangepast vervoer nodig heeft. Dit hangt af van uw inkomen. Dit kunt u terugvinden in de Matrix aanvraag leerlingenvervoer.

Termijn

Wilt u weten wanneer u digitaal uw besluit ontvangt? Dit kunt u terugvinden in de Matrix aanvraag leerlingenvervoer. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Logo DigiD