Geregistreerd partnerschap aangaan

Wilt u een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan moet u dat eerst melden bij de gemeente waar u dit wilt gaan doen. U meldt dit op zijn vroegst 1 jaar en uiterlijk 2 weken van tevoren.

In deze melding regelt u meteen de datum, het tijdstip, de locatie, de ambtenaar burgerlijke stand en het naamgebruik.

Per 1 januari 2018 gaat u het geregistreerd partnerschap automatisch aan in beperkte gemeenschap van goederen. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.

Met DigiD kunt u hier uw geregistreerd partnerschap melden: 

Melding geregistreerd partnerschap

Let op dat u het volgende bij de hand heeft: 

 • uw DigiD inlogggegevens
 • een digitale kopie van uw legitiematiebewijzen
 • een digitale kopie van de legitimatiebewijzen van de getuigen
 • uw bankpas (en reader of i-dentifier).

Voor een geregistreerd partnerschap zet u een handtekening. Daar moeten getuigen bij zijn. U moet minimaal 2 en maximaal 4 getuigen meenemen. De getuigen moeten meerderjarig zijn. Een jawoord is niet verplicht, maar kan wel.

Wat moet u weten?

De gemeente controleert of u met elkaar een geregistreerd partnerschap mag aangaan:

 • U moet 18 jaar of ouder zijn.
 • U mag niet met iemand anders getrouwd zijn.
 • U mag geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.
 • U mag niet te dicht verwant zijn aan uw partner. Dat betekent dat uw partner bijvoorbeeld niet mag zijn: uw vader, (klein)dochter, opa of (half)zus. Bent u derde- of vierdegraadsfamilie, zoals tante of neef? Dan kan het wel. U moet wel beiden verklaren dat u dit vrijwillig doet.
 • Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.
 • Als u beiden een vreemde nationaliteit heeft en beiden geen woonplaats in Nederland heeft, kan er geen partnerschapsregistratie in Nederland plaatsvinden.
 • Voldoet u niet aan de voorwaarden voor partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten.

Kosten

(tarieven 2019)

Kosten voor het in behandeling nemen van uw aanvraag registratie partnerschap: €55,50

Voor het omzetten van een partnerschap in een huwelijk: € 65,50

(Deze kosten worden verrekend met die van de huwelijksvoltrekking. Behalve bij een kosteloos huwelijk of als de plechtigheid niet doorgaat)

Deze bedragen zijn inclusief de diensten van de ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Bergen op Zoom.

Als er een externe ambtenaar benoemd moet worden die niet werkzaam is in de gemeente Bergen op Zoom worden de kosten van de benoemingsprocedure (€ 58,50) extra in rekening gebracht.

Kosten locaties

Als de ceremonie plaatsvindt op een locatie die niet hieronder genoemd wordt, maar slechts voor één dag daarvoor wordt aangewezen, zijn de kosten:

Van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 24.00 uur: € 627,50

Op zaterdag/ zondag: tussen 09.00 en 24.00 uur: € 783,--

 

Locatie Stadhuis en Raadhuis Halsteren

Maandag t/m vrijdag 09.00 - 18.00 uur: € 419,--

Zaterdag tussen 09.00 - 18.00 uur: € 524,--

 

Locatie Markiezenhof

Maandag t/m vrijdag tussen 09.00 - 24.00 uur: € 590,--

Zaterdag en zondag tussen 09.00 - 24.00 uur: € 783,--

 

Locatie Stadskantoor

Dinsdagochtend: Gratis voltrekking van huwelijk of registratie partnerschap. Zonder ceremonie of toespraak. Hierbij kunnen alleen het paar en de getuigen aanwezig zijn.

Tegen betaling van € 103,--, zonder ceremonie en toespraak. met plaats voor maximaal 12 personen. Dit aantal is inclusief het paar en en de getuigen.

Overige kosten:

Eenvoudig trouwboekje/partnerschapsboekje: € 24,--

Luxe trouwboekje/partnerschapsboekje: € 38,40

Inzet van gemeentepersoneel als getuige bij de voltrekking van een huwelijk of de registratie van het partnerschap (per getuige): € 30,--

Contact

Voor meer informatie kunt u bellen naar telefoonnummer 140164. 

Als u voor de ceremonie kiest voor een locatie moet u rekening houden met het volgende:

 • Extra kosten voor het huren van de locatie zijn voor uw eigen rekening. Deze kosten voldoet u rechtstreeks aan de verhuurder van het pand, zonder tussenkomst van de gemeente.
 • U bent aansprakelijk voor eventuele schade aan de locatie.
 • De beheerder stelt de locatie open op het moment van de plechtigheid. Als de locatie niet toegankelijk is op het moment van de ceremonie is de gemeente daarvoor niet aansprakelijk.
 • Er wordt een contract opgemaakt waarin o.a. bovenstaande zaken vastgelegd worden. De partijen in dat contract zijn: de gemeente Bergen op Zoom, het paar en de beheerder van de locatie.

 

 

Meenemen

Komt u voor het melden van uw partnerschapsregistratie liever naar het stadskantoor? Maakt u dan een afspraak via telefoonnummer 140164.

U moet dan meebrengen: 

 • Van uw beiden een geldig paspoort of identiteitskaart.
 • Een kopie van de geldige paspoorten/identiteitskaarten van uw getuigen.
 • Afhankelijk van uw situatie kunnen extra documenten worden gevraagd.

U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Dan moet de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van omzetting opmaken. De omzetting kan alleen in de eigen woonplaats worden gerealiseerd.

Zowel de man als de vrouw mogen na het huwelijk de achternaam van de partner gebruiken.

Als (één van) u beiden geen onderdaan van de EU/EEG is en in Nederland woont, moet u een verklaring van de vreemdelingenpolitie overleggen. Vraag deze op tijd aan! 

Ouderlijk gezag bij huwelijk of geregistreerd partnerschap

Ouders krijgen automatisch ouderlijk gezag over de kinderen die zij tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgen of adopteren. De man is ook automatisch de wettelijke vader, hij hoeft hiervoor het kind niet te erkennen. Ook als de vader niet de biologische vader is van het kind. Als ouders na de geboorte van hun kind trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, krijgen zij ook automatisch ouderlijk gezag. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat de vader het kind heeft erkend.

Logo DigiD