Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

U vraagt geheimhouding aan als u niet wilt dat maatschappelijke instellingen uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) kunnen opvragen. Wilt u niet dat uw persoonlijke gegevens aan maatschappelijke instellingen worden verstrekt? Dan kunt u de gemeente schriftelijk verzoeken om uw persoonsgegevens geheim te houden. De gemeente verstrekt uw gegevens dan alleen nog aan overheidsinstellingen die ze nodig hebben voor het uitvoeren van hun wettelijke taak. Dat kunt u niet tegenhouden. 

Uw gegevens mogen worden opgevraagd door instellingen die wettelijke taken uitvoeren. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV, zorgverzekeraars of pensioenfondsen.

Andere instanties die gebruik kunnen maken van uw persoonsgegevens:

• Advocaten, als ze kunnen aantonen dat ze de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure.
• Niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen.
• Organisaties met een maatschappelijke functie, bijvoorbeeld op het gebied van ouderenzorg, jeugdwelzijnswerk of gehandicaptenzorg.
• De Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen.

Uw gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan:

• commerciële instellingen
• particulieren (ook niet voor bijvoorbeeld een reünie) 

Kosten

Het aanvragen van geheimhouding is gratis.

Termijn

De gemeente verwerkt de geheimhouding binnen 4 weken.

Meenemen

Download voor het aanvragen van "geheimhouding van persoonsgegevens" bovenstaand formulier.

U kunt deze opsturen per post naar:

Gemeente Bergen op Zoom
T.a.v. Publieksdiensten
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom 

of per mail opsturen naar: publieksdiensten@bergenopzoom.nl