Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Als particulier kunt u 2 soorten gehandicaptenparkeerkaarten aanvragen:

 • bestuurderskaart;
 • passagierskaart.

Daarnaast is er een gehandicaptenparkeerkaart voor zorginstellingen voor het vervoer van de bewoners.

Bestuurderskaart aanvragen

U kunt de bestuurderskaart aanvragen als u ten minste een half jaar niet meer dan 100 meter zelfstandig kunt lopen met hulpmiddelen als een stok of krukken.

Op de bestuurderskaart staat een hoofdletter B. De bestuurderskaart is persoonsgebonden. U hoeft dus geen eigen voertuig te hebben om de kaart aan te kunnen vragen. Er hoeft ook geen kenteken van uw voertuig op de kaart te staan. U moet wel een rijbewijs hebben.

Passagierskaart aanvragen

Heeft u een handicap en kunt u zelf niet rijden? Dan kunt u een passagierskaart aanvragen. Met deze kaart kan uw chauffeur onder meer op een algemene gehandicaptenparkeerplaats parkeren. De kaart is persoonsgebonden. Er hoeft dus geen kenteken van een voertuig op de kaart te staan. 

Op de passagierskaart staat een hoofdletter P. U kunt deze aanvragen als u ten minste een half jaar met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken, niet meer dan 100 meter zelfstandig kunt lopen. En de hulp van de bestuurder continu nodig heeft bij vervoer van deur tot deur.

Kinderen kunnen ook in aanmerking komen voor de passagierskaart. Zij moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen.

Bestuurderskaart en parkeerkaart voor passagiers aanvragen

U kunt een gecombineerde bestuurderskaart en passagierskaart aanvragen als:

 • u blijvend van een rolstoel gebruik maakt;
 • u andere aantoonbare ernstige lichamelijke beperkingen heeft waardoor u een gehandicaptenparkeerkaart nodig heeft.

Gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen

Het bestuur van een instelling waar gehandicapten verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Hiervoor is geen medisch onderzoek nodig. Hoeveel kaarten het bestuur kan aanvragen, hangt af van het aantal bewoners van de instelling. En van het aantal voertuigen dat de instelling gebruikt om de bewoners te vervoeren.

Op een gehandicaptenparkeerkaart voor een instelling staan:

 • een hoofdletter I;
 • de naam van de instelling;
 • de naam van de directeur;
 • de handtekening van de directeur. 

Wat moet u weten?

Voor het beoordelen van uw aanvraag kan een medisch advies worden opgevraagd bij een keuringsarts. Als er duidelijk recht is op een GPK volgens de criteria in de Regeling Gehandicaptenparkeerkaart, dan kan het college zonder medisch advies een GPK toekennen. Dit wordt per aanvraag en individu bekeken.

Kosten

 • € 44, 65 voor het aanvragen van de kaart.
 • € 62,31 voor de gehandicaptenparkeerkaart. 
 • Medische adviezen worden door de gemeente betaald.

(tarief 2019)

Contact

U vraagt u uw Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aan bij Team WMO van de gemeente Bergen op Zoom. Bereikbaar via:

Telefoonnummer: 14 0164 

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Meenemen

Om een bestuurderskaart aan te vragen, heeft u nodig:

 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • een kopie van uw rijbewijs
 • 2 gelijke en duidelijke pasfoto's

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.