Gebruik van een tijdelijk bouwwerk melden

Heeft u een gebouw of ruimte (zoals een tent) tijdelijk in gebruik? Om toestemming te krijgen voor het gebruik moet de gemeente samen met de brandweer het gebouw of de ruimte controleren op brandveiligheid.

Wat moet u weten?

Voor tijdelijke bouwwerken is de brandbeveiligingsverordening van toepassing. Op basis van de brandbeveiligingsverordening is het niet toegestaan om een gebouw of ruimte in gebruik te hebben zonder een verleende gebruiksvergunning wanneer:

 • meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn of,
 • aan meer dan 10 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft of,
 • aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of aan meer dan 10 lichamelijk of geestelijk gehandicapte personen dagverblijf zal worden verschaft.

Meenemen

Zo meldt u een tijdelijk bouwwerk:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft onder andere door:
  • hoe lang u het bouwwerk wilt gebruiken
  • een situatieschets
  • een plattegrond
 • Geldig certificaat brandwerendheid tentdoek (indien van toepassing)