Echtscheiding melden

Voor het aanvragen van een scheiding gaat u naar de rechtbank. U heeft hiervoor een advocaat nodig. Zodra de gemeente de scheiding inschrijft in de burgerlijke stand, is de echtscheiding officieel.

Wat moet u weten?

Bij een echtscheiding is de tussenkomst van de rechter noodzakelijk. Bij geregistreerd partnerschap is dat alleen nodig als de partners het niet met elkaar eens zijn of als zij minderjarige kinderen hebben.

Gehuwd

 • Voor informatie en advies over echtscheiding kunt u bij een advocaat terecht.
 • Als u wilt scheiden, geeft u een advocaat opdracht het verzoek tot echtscheiding aanhangig te maken bij de rechtbank.
 • De rechter hoort de echtelieden en onderzoekt of er sprake is van duurzame ontwrichting van het huwelijk. Regelmatig zijn vermogenskwesties en de toekenning van het gezag over de eventuele kinderen struikelblokken in zo'n proces. Hoe verdeelt u alles, wie krijgt het huis en bij wie blijven de kinderen wonen?
 • De rechter spreekt de echtscheiding uit, bepaalt de hoogte van de alimentatie en regelt het gezag over de kinderen.
 • Na de uitspraak verzoekt de advocaat - namens de voormalige echtelieden - schriftelijk de gemeente waar het huwelijk is voltrokken de echtscheiding aldaar in te schrijven in het huwelijksregister. De gemeente kan pas tot inschrijving van de uitspraak overgaan als duidelijk is dat tegen de uitspraak van de rechter geen beroep meer mogelijk is.
 • Het inschrijvingsverzoek moet binnen 6 maanden worden gedaan nadat de uitspraak definitief is geworden.
 • Uw huwelijk is pas ontbonden als de echtscheiding is ingeschreven in het huwelijksregister.

Geregistreerd partnerschap

 • Als beide partners het niet met elkaar eens zijn, vindt de beëindiging van een geregistreerd partnerschap op dezelfde wijze plaats als bij een echtscheiding.
 • Beëindiging op grond van een gemeenschappelijk verzoek kan zonder tussenkomst van de rechter bij de gemeente plaatsvinden. De gemeente ontvangt hiervoor van de partners een schriftelijke verklaring welke is gedateerd en ondertekend door beide partners en door een of meer advocaten of notarissen, waarin is vermeld dat de partners een overeenkomst omtrent de beëindiging hebben gesloten. De gemeente verzorgt de inschrijving van de verklaring in het register van geregistreerde partnerschappen.
 • Als er minderjarige kinderen betrokken zijn, verloopt de beëindiging van het geregistreerd partnerschap altijd via de rechter. Voor de afspraken over de kinderen moet dan een ouderschapsplan worden overgelegd.
 • Het partnerschap is pas ontbonden als de verklaring of de rechterlijke uitspraak is ingeschreven in het register van geregistreerde partnerschappen

Kosten

Aan het melden van een echtscheiding zijn geen kosten verbonden.

Contact

Voor meer informatie over dit product kunt u bellen naar telefoonnummer 14 0164.

Openingstijden

Termijn

U moet de melding binnen 6 maanden na de definitieve beslissing van de rechter doen.

Meenemen

Zo meldt u een echtscheiding:

 • U vraagt een scheiding aan bij de rechtbank. U heeft hiervoor een advocaat nodig.
 • Uw advocaat stuurt de beslissing van de rechtbank naar de gemeente. U kunt ook zelf melding doen bij de gemeente. Ook uw voormalige partner mag dit doen. U doet dit bij de gemeente waar u getrouwd bent.
 • U stuurt de volgende documenten naar de gemeente:
  • een schriftelijk verzoek tot inschrijving in het register van de burgerlijke stand
  • bewijs van de uitspraak van de rechtbank (de beschikking)
  • bewijs dat u niet tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaat (de akten van berusting)

Als u een minimuminkomen of geen inkomen heeft, kunt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aanvragen. U kunt de nodige informatie krijgen op de website van het ministerie van Veiligheid en Justitie.