Bestemmingsplan wijzigen

Een gemeente maakt voor gebieden een bestemmingsplan. Hierin staat bijvoorbeeld waar woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen.

Passen uw bouw- of verbouwplannen niet binnen het huidige bestemmingsplan? Dan kunt u eerst aan de gemeente vragen of u mag afwijken van het bestemmingsplan. Mag u niet afwijken? Dan kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan te wijzigen.

De gemeente kan een bestemmingsplan ook wijzigen als het beleid wijzigt.

U kunt er last van hebben als de gemeente een bestemmingsplan wijzigt. Bijvoorbeeld:

 • Uw omgeving verandert en u krijgt nu winkels voor uw huis.
 • Het nieuwe bestemmingsplan botst met uw plannen om te bouwen of verbouwen.

U kunt dan beroep aantekenen tegen de wijziging van het bestemmingsplan.

Wat moet u weten?

Indien uw plan in strijd is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan adviseren wij u contact op te nemen met de gemeente. Er kan dan beoordeeld worden of uw plannen haalbaar zijn en welke procedure van toepassing is. Aan het wijzigen dan wel afwijken van het bestemmingsplan zijn kosten verbonden. De gemeente kan u hierover informeren.

Meenemen

Zo vraagt u een wijziging van een bestemmingsplan aan:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • U heeft nodig:
  • een aanvraag voor een omgevingsvergunning, als die nodig is
  • tekeningen van het bouwwerk en de omgeving
  • een brief waarin u uitlegt wat de gevolgen zijn voor de omgeving

Bezwaar & beroep

Dit zijn de stappen als de gemeente een bestemmingsplan wijzigt en u het er niet mee eens bent: 

 • De gemeente kan een voorbereidingsbesluit nemen. Het is niet verplicht. In dit besluit staat dat de gemeente van plan is het bestemmingsplan te wijzigen. U kunt dit besluit maximaal 1 jaar inzien. U kunt niet reageren op het voorbereidingsbesluit.
 • De gemeente maakt een ontwerpbestemmingsplan.
 • Dit plan staat 6 weken lang op de website. Reageer tijdens deze 6 weken schriftelijk, mondeling of via e-mail als u het niet eens bent met het plan.
 • Na deze 6 weken stelt de gemeente het bestemmingsplan op.
 • U kunt binnen 6 weken na bekendmaking van het bestemmingsplan beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kunt u doen als u:
  • al eerder gereageerd heeft op het ontwerpbestemmingsplan, of
  • het niet eens bent met wijzigingen van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
 • Heeft niemand beroep aangetekend binnen de termijn van 6 weken? Dan is het gewijzigde bestemmingsplan definitief.

U heeft de gemeente verzocht om het bestemmingsplan te wijzigen en dit is afgewezen. Dan kunt u bezwaar maken.

 • Bezwaar maken doet u binnen 6 weken.
 • Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.