Alcohol schenken en verkopen

Wilt u alcohol verkopen en/of in het openbaar schenken? Hiervoor heeft u een vergunning nodig. De aanvraag voor een vergunning geldt in principe alleen voor horecabedrijven, kantines, bedrijfsrestaurants en slijterijen. Voor verenigingen en stichtingen kan de gemeente aanvullende beperkingen opleggen.

Wat moet u weten?

 • Voor verstrekking van alcohol geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar.
 • Verkoop van alcohol in tankstations en niet-levensmiddelenwinkels is verboden.
 • Alle leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar oud en van onbesproken gedrag zijn.
 • Er moeten huisregels zijn opgesteld in sport- en andere kantines.
 • Barvrijwilligers in sport- en andere kantines moeten een voorlichtingscursus hebben gevolgd.
 • Als vereniging of stichting moet u beschikken over een bestuursreglement waarin u zich verbindt aan de zogenoemde paracommerciële voorschriften.
 • Verenigingen en stichtingen moeten zich houden aan de regels rond de verkoop van alcohol die in de gemeentelijke verordening zijn vastgelegd.

Sancties

De gemeente heeft een toezichthoudende taak en zorgt ervoor dat toezichthouders ook controleren of u zich aan de regels houdt. De gemeente kan uw inrichting tijdelijk sluiten als u de regels overtreedt.

Kosten

Een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet € 440,26

Een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd van een horecabedrijf als bedoeld in artikel 2:30, van de Algemene Plaatselijke Verordening: € 226,36

Een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in art. 2:29,2:29a en 2.29b van de APV tot afwijking van het sluitingsuur: € 220,13

Een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet € 44,65

Een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet € 44,65

Een aanvraag tot het verlenen van een vergunning ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet: € 45,69.

(tarief 2019)

Contact

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

Meenemen

U dient in het kader van de Drank- en Horecawet een vergunning aan te vragen indien u:

 • Een (horeca)zaak of slijterij wilt starten.
 • De inrichting wijzigt, bijvoorbeeld na een verbouwing of als de rechtsvorm wijzigt (van eenmanszaak naar VOF of wijziging vennoten bijvoorbeeld). Voor het enkel toevoegen of afvoeren van één of meerdere leidinggevenden kunt u een melding indienen.

Beoordeling integriteit

Wanneer u de vergunning aanvraagt, beoordeelt de gemeente ook de integriteit van uw onderneming of de bij uw onderneming betrokken personen. Daarom dient bij deze aanvraag ook een Bibob aanvraagformulier te worden ingevuld.

Voor een eenmanszaak, V.O.F of CV : Bibob formulier model 1 of model 2 invullen

Voor een BV of NV : Bibob formulier model 3 of model 4 invullen.

Bij de ingevulde formulieren moet een volledig financiële onderbouwing zitten waaruit blijkt hoe de bedrijfsovername is gefinancierd.

Aanvraag

Horecabedrijf of slijterij? Gebruik aanvraag- of meldformulier A

Paracommerciële instelling? Gebruik aanvraag- of meldformulier B

Benodige bijlagen:

 • Een ingevuld en ondertekend Bibobformulier (indien van toepassing).
 • Een uittreksel uit het handelsregister, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel.
 • Een geldig legitimatiebewijs van alle op de vergunning genoemde personen.
 • Een verklaring van Sociale Hygiëne betreffende alle leidinggevenden.
 • Bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen).
 • Indien leidinggevenden in loondiest zijn een arbeidscontract.
 • Alle bewijsstukken in de wijze van financiering van de bedrijfsovername of het starten van een nieuw horecabedrijf.
 • Verklaring van de belastingdienst.
 • Vergunningen uit het verleden.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Let op

Bij het organiseren van een bijzondere gelegenheid die buiten een horecazaak plaatsvindt (bijvoorbeeld: evenementen, jubilea of recepties) is het mogelijk alcoholische dranken te schenken met een ontheffing. Deze ontheffing geldt alleen voor zwak alcoholische dranken (o.a. bier en wijn). De ontheffing dient u aan te vragen bij de gemeente. Zie voor meer informatie het product: 'Alcohol schenken, ontheffing.