Homepage

 • Monumenten duurzaam verbouwen: de Groene Menukaart

  Het duurzaam verbouwen van een historisch pand

  Heeft u een historisch pand of monument en wilt u energie besparen? Speciaal voor inwoners en bedrijven met een historische woning, kerk, boerderij of industrieel erfgoed heeft gemeente Bergen op Zoom de Groene Menukaart. Dit is een online gereedschapskoffer (de ‘toolbox’) die geschikt is voor alle soorten gebouwen met een bouwjaar van vóór 1945. U kunt hierbij denken aan een woning, kantoor, fort, hotel, museum of kerk.

 • Ziekenhuis-CJG schakel tussen Bravis en Jeugdhulpverlening

  Het ziekenhuis-CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) is een nieuwe, laagdrempelige voorziening voor jongeren en ouders met vragen over opgroeien en opvoeden. Per 1 juni zijn de negen gemeenten van West-Brabant West gestart met een ziekenhuis-CJG in het Bravis ziekenhuis. Het ziekenhuis-CJG is een schakel tussen kinderartsen van het Bravis ziekenhuis en Jeugdhulpverlening in samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg.

 • Prijsuitreiking rebus fietspilot binnenstad

  Op woensdag 6 maart 2019 was de officiële aftrap van de fietspilot. In het kader van deze pilot is er een winactie gestart, in vorm van een rebus. Mensen konden tot 1 mei de oplossing insturen. De oplossing van de rebus was: Fietsen in de binnenstad, lekker op je gemak. Van de 164 inzendingen zijn 5 winnaars getrokken. Deze winnaars kregen vandaag, 19 juni 2019, de prijs overhandigd door wethouder Patrick van der Velden.

 • Rent a BOA

  Inwoners van de gemeente Bergen op Zoom hebben dagelijks te maken hebben met diverse soorten van eenvoudige overlast. Te denken valt aan foutparkeerders, zwerfafval, hondenpoep etc. Vaak worden deze overlastgevende situaties bij de gemeente en politie gemeld, maar inwoners zien niet altijd wat er met hun melding gedaan is of wordt. Er komen zoveel meldingen binnen dat onze BOA’s een selectie moeten maken op basis van o.a. impact, urgentie en veiligheid. Door een beperkte BOA capaciteit komt het voor dat zij op sommige meldingen pas weken of maanden later opvolging geven terwijl sommige meldingen geen opvolging krijgen. Een deel van de meldingen valt niet onder de bevoegdheid van de BOA’s en wordt daarom doorgezet naar andere partijen, zoals de politie.

 • Tweede prikronde tegen meningokokken in Bergen op Zoom

  Op dinsdag 11 juni vaccineert GGD West-Brabant jongeren geboren in 2003 en 2005 tegen meningokokkenziekte. Jongeren uit 2001, 2002 en 2004 die in april nog niet zijn geweest voor de prik, zijn op die dag ook welkom om de prik alsnog te komen halen.

 • Gratis bloeddrukmeting in de Bibliotheek Bergen op Zoom

  1,2 miljoen Nederlanders weten niet dat ze een verhoogde bloeddruk hebben. Bibliotheek Het Markiezaat ondersteunt daarom de oproep van de Hartstichting.

 • Cursus Digisterker: Werken met DigiD en de digitale overheid

  Je kunt steeds meer zaken van de overheid digitaal regelen, zoals het aanvragen van huurtoeslag, doorgeven van een verhuizing, aanvragen van een identiteitsbewijs, informatie over de opbouw van jouw AOW of het zoeken van werk. Ook vraagt de overheid steeds vaker naar jouw DigiD: een digitale toegangscode voor overheidsdiensten.

 • Samenwerkende overheden brengen advies aan minister uit over ZW380kV hoogspanningsverbinding

  Minister besluit medio 2019 over Zuid-West 380kV hoogspanningsverbinding van Rilland naar Tilburg

 • Open dag West-Brabantse Waterlinie

  Zaterdag 8 juni is het open dag op de West-Brabantse Waterlinie. Dit begint met de officiële opening op Fort Henricus.