Homepage

 • Monumenten duurzaam verbouwen: de Groene Menukaart

  Het duurzaam verbouwen van een historisch pand

  Heeft u een historisch pand of monument en wilt u energie besparen? Speciaal voor inwoners en bedrijven met een historische woning, kerk, boerderij of industrieel erfgoed heeft gemeente Bergen op Zoom de Groene Menukaart. Dit is een online gereedschapskoffer (de ‘toolbox’) die geschikt is voor alle soorten gebouwen met een bouwjaar van vóór 1945. U kunt hierbij denken aan een woning, kantoor, fort, hotel, museum of kerk.

 • Coming Out Day gevierd met hijsen van regenboogvlag

  Vrijdagochtend 11 oktober werd ook in de gemeente Bergen op Zoom aandacht besteed aan Coming Out Day. Op deze dag staat de sociale acceptatie van LHBTI’s (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen) in het middelpunt van de aandacht. Wethouder Andrew Harijgens ging in de hal van het stadhuis op de Grote Markt in op het belang van de dag.

 • Lichtjes voor de veiligheid

  In het kader van de week van de Veiligheid werden vrijdagochtend aan scholieren lampjes uitgereikt om de zichtbaarheid van de fietsers te verbeteren. De meeste scholieren hadden overigens keurig werkende verlichting.

 • OPENBARE VERGADERING COVM WOENSDRECHT

  De Commissie Overleg & Voorlichting Milieu Woensdrecht vergadert op donderdag 24 oktober 2019 om 16.30 uur in het gemeentehuis van de gemeente Woensdrecht, Huijbergseweg 3 te Hoogerheide.

 • Bergen op Zoom wil eikenprocessierups op natuurlijke wijze te lijf gaan

  De gemeente Bergen op Zoom wil zo snel mogelijk aan de slag om ervoor te zorgen dat de Eikenprocessierups in de gemeente minder kans krijgt om negatieve effecten te veroorzaken. Ze wil dat doen door op een natuurlijke wijze de strijd met de rups aan te gaan. Omdat de gemeente echter niet de wijsheid in pacht heeft, wordt er op donderdag 10 oktober een bijeenkomst georganiseerd waarbij eenieder die hierover ideeën heeft van harte is uitgenodigd. De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van Delta Agrifood Business (het voormalige Suikerlab) aan de Van Konijnenburgweg 24 en begint om 18.00 uur.

 • Minister maakt keuze 380 kv-tracé bekend

  “In juni adviseerden de Samenwerkende Overheden de minister van EZK over de te ontwikkelen 380kV hoogspanningsverbinding van Rilland naar Tilburg. Dit advies is gebaseerd op de integrale effectenanalyse van TenneT en in nauw samenspraak met omwonenden en belanghebbenden. Woensdag 25 september maakte de minister zijn keuze bekend.

 • Krabbenkooi adopteert monument

  Onderwijswethouder Barry Jacobs droeg dinsdagmiddag via een foto, officieel het monument uit de hal van het stadhuis over aan groep 8 van basisschool de Krabbenkooi.