Burgemeester dr. F.A. (Frank) Petter

Administrator

Dhr. dr. F.A. (Frank) Petter (burgemeester)

Voorzitter gemeenteraad

Gemeente Bergen op Zoom 
Jacob Obrechtlaan 4 
postadres: Postbus 35 
4600 AA Bergen op Zoom 

E-mail: F.A.Petter@bergenopzoom.nl 
Secretariaat, telefoonnummer 140164

Portefeuilles

 • Openbare orde en Veiligheid en handhaving
 • Bestuurlijke organisatie
 • Burgerzaken
 • Kabinetszaken
 • Bovenlokale samenwerking
 • Jumelage

Projectbestuurder

 • Takendiscussie en toekomstvisie
 • Woonwagenzaken

Programmabestuurder

 • Biobased Economy
 • Public Affairs 
 • Lange termijn economische agenda

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Bestuurslid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 
 • Lid Districtsdriehoek De Markiezaten 
 • Voorzitter Basisteam Driehoek
 • Vice-voorzitter van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant (RWB)
 • Lid Belgisch-Nederlands Grensoverleg (BENEGO)
 • Hoofdbestuurslid/secretaris stichting Brabants Landschap
 • President-commissaris NV Aangenaam Bergen op Zoom 

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties 

 • Voorzitter Provinciale Raad Gezondheid (Noord-Brabant), 's-Hertogenbosch (betaald**) 
 • Voorzitter Raad van toezicht Vereniging voor Katholiek en Christelijk Onderwijs (VERUS) (betaald**) 
 • Voorzitter college van overleg Brabant Advies 
 • Lid Maatschappij van Welstand
 • Voorzitter Brabantse Orgelfederatie
 • Voorzitter Stichting Flora- en Faunawetexamens 

  **Bedragen liggen ter inzage bij personeelszaken.