Jeugdraad

Administrator

De jeugdraad is sinds 1 juli 2012 ondergebracht als adviesorgaan van de gemeenteraad.

Doel van dit adviesorgaan is de jeugd (zowel gevraagd als ongevraagd) te betrekken bij voorbereiding, verrijking en vernieuwing van beleid en actuele onderwerpen en het benutten van elkaars deskundigheid.

Anderzijds is er een educatief doel, te weten het bieden van een podium voor jongeren om hun mening te uiten en maatschappelijke betrokkenheid te ontwikkelen.

De jeugdraad wordt ondersteund en begeleid door een werkgroep vanuit de gemeenteraad.

 

Contact
Als je meer wilt weten over de Jeugdraad, een vergadering bij wilt wonen of lid wilt worden, neem dan contact op met Wies van Loon, Secretaris van de jeugdraad. Zij is te bereiken via:

E-mail: wiesjevanloon@hotmail.com
Website: http://jeugdraadboz.nl/
Facebook: https://nl-nl.facebook.com/JeugdraadBergenOpZoom

Als je meer wilt weten over de begeleiding van de jeugdraad, neem dan contact op met Peter Vergouwen, raadsadviseur Griffie. Hij is te bereiken via griffie@bergenopzoom.nl of telefoonnummer 0164-277386.


Samenstelling Jeugdraad

Bestuursleden:

 • Pol Koopman, voorzitter
 • Wies van Loon, secretaris, vice-voorzitter
 • Rick van der Burgt, penningmeester

Commissieleden:

 • Jordie van der Burgt
 • Burak Sahin
 • Aaron van Gent
 • Michael Hartog
 • Daniël Rothuizen
 • Thom Wuijts
 • Berke Sahin
 • Mika van den Berg
 • Debbie Meijer

Externe begeleiding:

 • Hanneke de Valk