Commissie- en raadsvergaderingen

Administrator

Door de raad worden de besluiten genomen in de raadsvergaderingen. Deze worden ongeveer tien keer per jaar gehouden. In het BIS (Bestuurlijk Informatie Systeem) zijn de vergaderdata te vinden.  
De besluiten die de raad neemt, worden inhoudelijk voorbereid tijdens de commissievergaderingen. In Bergen op zoom er drie raadscommissies:

De commissies nemen geen besluiten, maar zij adviseren de raad. In de commissies zitten vertegenwoordigers van de politieke fracties in de raad. Dit kunnen raadsleden zijn, maar ook burgers zgn. duoburgerleden. Deze zijn door de gemeenteraad benoemd, maar zijn geen raadsleden.