Gast van de raad

Administrator

De gemeenteraad van Bergen op Zoom verwelkomt graag inwoners van de gemeente Bergen op Zoom om “Gast van de raad” te zijn.

Ook u kunt onze gast zijn

Twee raadsleden begeleiden u als gast van de gemeenteraad. Tijdens een ontvangst voorafgaand aan de raadsvergadering,  wordt u persoonlijk welkom geheten door de burgemeester. Verder wordt u nader geïnformeerd over het bestuur van de gemeente en krijgt u volop de gelegenheid om met de raadsleden van gedachten te wisselen. Daarna maakt u een raadsvergadering mee.

De raadsvergadering vindt plaats in de raadzaal van het Stadhuis aan de Grote Markt 1. Enige dagen voorafgaande aan de raadsvergadering ontvangt u de agenda en de raadsstukken.

Heeft u interesse en wilt u ook tijdens een raadsvergadering "Gast van de raad" zijn, dan kunt u zich als belangstellende melden bij de griffie.