Wethouder drs. Y.J.M.M. (Yvonne) Kammeijer - Luycks

Administrator

Wethouder Y. Kammeijer

3e loco-burgemeester 

Email: Y.kammeijer@bergenopzoom.nl 
Secretariaat, telefoonnummer 140164 

Portefeuille 

 • Zorg en welzijn
 • Volksgezondheid
 • Jeugd en onderwijs
 • Peuterspeelzalen en kinderopvang
 • Integratie
 • Vrijwilligers en mantelzorgers
 • Maatschappelijke opvang
 • Ouderen
 • Woonservicegebieden
 • Sociaal innovatiefonds
 • Duurzaamheid, klimaat en energie
 • Burgerparticipatie
 • Verkeer en vervoer
 • Afval
 • Communicatie

Programmabestuurder

 • Wijken en dorpen

Coördinerend bestuurder voor

 • tanteLouise/Vivensis
 • Bravis ziekenhuis
 • GGZ WNB
 • De Viersprong
 • Programma schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten 

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Bestuurslid Stichting “Samenwerken” 
 • Voorzitter Natuurpodium Brabantse Wal 
 • Bestuurslid Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GROGZ)
 • Bestuurslid Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)