Wethouder A.J.M. (Ad) Coppens

Administrator

A.J.M. (Ad) Coppens2e loco-burgemeester 

E-mail: A.J.M.Coppens@bergenopzoom.nl 
Secretariaat, telefoonnummer 140164 

Portefeuille

 • Financien en grondzaken
 • Economie
 • Bedrijfsvoering
 • Informatiemanagement, ICT, gegevensbeheer
 • Facilitaire zaken en inkoop
 • Vermindering regeldruk
 • Vastgoed
 • Eigenaarsrol Verbonden Partijen

Programmabestuurder

 • Bedrijven

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Lid College van Arbeidzaken van de VNG 
 • Bestuurslid Gemeenschappelijke Regeling ICT Samenwerking West-Brabant-West 
 • Bestuurslid Gemeenschappelijke Regeling West-Brabant Archief 
 • Bestuurslid Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)
 • Raad van Commissarissen/aandeelhouder NV Rewin
 • Raad van Commissarissen/aandeelhouder NV Aangenaam (voorheen NV Indumij)
 • Eigenaar/aandeelhouder Zwembad De Schelp en De Melanen BV
 • Aandeelhouder Saver NV
 • Eigenaar/aandeelhouder Parkeerbeheer BV