Vervangingsregeling college

Splinter, F. (Fabiola)

Het college heeft de volgende vervangingsregeling vastgesteld:

  • De burgemeester wordt vervangen door wethouder Van der Weegen;
  • Wethouder Van der Weegen wordt vervangen door wethouder Kammeijer;
  • Wethouder Kammeijer wordt vervangen door wethouder Van der Velden v.w.b. de portefeuille ‘parkeren’ en door Van der Weegen voor het overige;
  • Wethouder Coppens wordt vervangen door wethouder Van der Weegen v.w.b. de portefeuilles ‘economie’ en ‘middelen’ en door Van der Velden voor het overige;
  • Wethouder Van der Velden wordt vervangen door wethouder Kammeijer v.w.b. de portefeuille ‘wonen’ en door wethouder Coppens voor het overige.