Burgerjaarverslag 2015

Splinter, F. (Fabiola)

VOORWOORD

Burgemeester Frank Petter2015 was in vele opzichten een bijzonder jaar.
Het jaar zal toch vooral in ons geheugen gegrift blijven staan als het jaar van de aanslagen in Parijs.
Helaas is het zo dat we ieder jaar wel opgeschrikt worden door gebeurtenissen waarbij vele doden vallen of waarvan mensen levenslang dingen met zich meedragen en littekens nooit helemaal weg zullen gaan.
Het maakte ook in Bergen op Zoom dat er discussie op gang kwam over hoe onze maatschappij met dit soort dilemma’s om dient te gaan.

De vluchtelingenproblematiek en met name de opvang van hen houdt ons nog altijd erg bezig. Bergen op Zoom was twee keer enkele dagen gastheer van een grote groep vluchtelingen. Niet iedereen in onze samenleving is van mening dat onze gemeenschap open moet staan voor mensen die hun land zijn ontvlucht. Ook dat geeft discussie waarbij ieders’ mening telt. Zo hoort dat ook in een democratie. In die discussie moet dan ook ruimte zijn voor iedereen om op een ongestoorde manier zijn of haar mening te uiten. Ook dát hoort bij een democratie. 

Politiek bestuurlijk is het een roerig jaar geweest. Niet alleen landelijk, maar ook plaatselijk. In onze gemeente besloot de coalitie met 4 wethouders -gesteund door drie partijen door te ‘regeren’. Verder is er hard gewerkt aan een nieuw vergadermodel waardoor de raad nog meer aan de “voorkant” van het besluitvormingsproces kan geraken. Ook het gesprek met de samenleving krijgt in het nieuwe model een belangrijke plaats. U leest daarover in dit jaarverslag.

Bergen op Zoom heeft het afgelopen jaar flink aan de weg getimmerd:
Het feit dat we Groenste gemeente van Nederland en van Europa zijn geworden is een succes dat je niet zomaar behaalt. Daar is door velen veel werk voor verzet. En daarnaast zijn we ook nog eens Erfgoedstad geworden. Dat geeft de burger moed en zorgt er ook voor dat mensen graag voor de gemeente Bergen op Zoom willen werken.

Ondanks dat het economisch in heel Nederland iets beter lijkt te gaan blijft er toch zorg om de financiële situatie in Bergen op Zoom. De afgelopen jaren zijn er al tientallen miljoenen bezuinigd en is er fors gesneden in het eigen vlees. Ook voor het jaar 2016 zal Bergen op Zoom niet ontkomen aan verdere bezuinigingen. Daarbij staat voorop dat de schuldenlast van de gemeente verder zal moeten dalen. Uitgangspunt daarbij blijft dat de totale lasten voor de inwoners niet meer zal mogen stijgen dan het inflatiepercentage. Met de totale lasten wordt de optelsom van afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB bedoeld.

Een ander onderwerp dat voortdurende aandacht verdient is de werkgelegenheid in de regio. Met het massaontslag bij Philip Morris in 2014 is de kwetsbaarheid van de lokale economie aangetoond. Alle zeilen worden bijgezet om de werkloosheid te bestrijden. Daarbij wordt gewerkt aan economische structuurversterking en wil Bergen op Zoom ook kijken naar nieuwe vormen van werkgelegenheid. Innovatie en creatie zijn daarbij sleutelbegrippen. Samenwerking met tal van partners op lokaal, regionaal en landelijk niveau is daarbij onontbeerlijk.

In dit Burgerjaarverslag vindt u tal van onderwerpen die u als lezer wat meer inzicht geeft in het reilen en zeilen van de gemeente. Als burgemeester van deze mooie gemeente sta ik voor een heldere en transparante manier van communiceren met u als inwoner. En ondanks dat veel gemeenten al gestopt zijn met het uitgeven van een burgerjaarverslag, vind ik het nog altijd een goede manier om te laten zien wat er in het afgelopen jaar allemaal gebeurd is en waar we als gemeente staan en voor staan.

Frank Petter
Burgemeester

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Inhoudsopgave

Informeren en communiceren
De gemeenteraad
Bezwaren en klachten
Veiligheid
Regionale samenwerking
Een doorkijk naar 2016
Nieuwsfeiten Bergen op Zoom 2015