De gemeente Bergen op Zoom voerde begin april een 1e impactmeting uit. In juni werd deze meting herhaald. De resultaten laten verschillende opvallende zaken zien. De impact van het coronavirus op inwoners is nog steeds groot, maar de gevoelens van de inwoners zijn veranderd. Inwoners staan kritischer tegenover de adviezen en maatregelen. Hun gevoel is ook veranderd: er is meer ongeduld, boosheid en frustratie. Ze reageren wisselend op de versoepelingen.