De gemeente Bergen op Zoom voerde begin april een 1e impactmeting uit. In juni werd deze meting herhaald. De resultaten laten verschillende opvallende zaken zien. De impact van het coronavirus op inwoners is nog steeds groot, maar de gevoelens van de inwoners zijn veranderd. Inwoners staan kritischer tegenover de adviezen en maatregelen. Hun gevoel is ook veranderd: er is meer ongeduld, boosheid en frustratie. Ze reageren wisselend op de versoepelingen.

De resultaten van het onderzoek gebruikt de gemeente om in verbinding te blijven met de inwoners en om de aanpak bij te kunnen sturen.

Het 2e impactonderzoek vond plaats tussen 8 en 15 juni 2020. De gemeente baseerde de vragenlijst op de vragenlijst die het PON in opdracht van de provincie Noord-Brabant gebruikte. In de vragenlijst komen de gevoelens, ervaringen, houding en het gedrag van inwoners aan bod. Ook konden inwoners tips geven aan de gemeente. De vragenlijst sloot af met de mogelijkheid om opmerkingen mee te geven.

Respons

Alle leden van het Burgerpanel ontvingen op 8 juni 2020 een mail met daarin een uitnodiging om een korte vragenlijst in te vullen. Panelleden konden de vragenlijst zowel via hun mobiel, tablet, laptop als pc invullen. Op 12 juni is een herinnering gestuurd naar de panelleden die op dat moment de vragenlijst nog niet (volledig) hadden ingevuld. Panelleden konden de vragenlijst tot en met 15 juni 2020 invullen. In totaal vulden 557 (1e meting =772) panelleden de vragenlijst in, dat is een netto respons van 38% (1e meting = 53% procent).

Op maandag 8 juni is de vragenlijst ook via de social mediakanalen van de gemeente Bergen op Zoom (Facebook, Twitter en LinkedIn) gedeeld. Deze vragenlijst was hetzelfde als de vragenlijst voor het Burgerpanel, aangevuld met twee vragen: ‘wat is je leeftijd?’ en ‘Mogen wij je opnieuw benaderen met deze vragenlijst?’. 35 mensen hebben deze laatste vraag met ‘ja’ beantwoord en zij kregen de link naar de vragenlijst toegestuurd. De groep inwoners die de vragenlijst hebben ingevuld via social media duiden we in deze rapportage aan met ‘Overige inwoners’. In totaal hebben 236 ‘overige inwoners’ (1e meting = 172) de vragenlijst volledig ingevuld.

Resultaten

In de infographic staan de belangrijkste uitkomsten gegroepeerd. In de rapportage staat de cijfermatige vertaling van de vragen en de samenvatting van de open vragen. Wilt u de rapportage inzien? Stuur dan een mail naar communicatie@bergenopzoom.nl

Infographic tweede impactmeting Corona