Sluiten

Openbare Besluitenlijst 15 augustus 2017

Splinter, F. (Fabiola)

Last onder dwangsom voor zorgbedrijf op industriegebied

Het college treedt handhavend op tegen de eigenaar en gebruiker van een pand aan de Van Konijnenburgweg 141 op industriegebied Theodorushaven/Noordland in Bergen op Zoom. In dit pand is sinds december 2016 een zorgbedrijf (sociale werkplaats) en een kantoor gevestigd. Dit is in strijd met het bestemmingsplan. Op het industriegebied is volgens het bestemmingsplan alleen (zware) industrie toegestaan (categorie 3.2 t/m 5.2). Het zorgbedrijf werkt met kwetsbare mensen die minder zelfredzaam zijn. Het college legt een last onder dwangsom op om een einde te maken aan de overtreding.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Aanpak vrachtwagen parkeren
Bergen op Zoom is een logistieke hotspot. Dat zorgt ervoor dat veel vrachtwagens de gemeente bezoeken. Geparkeerde vrachtwagens zorgen voor verkeersgevaarlijke situaties. Omdat er geen voorzieningen zijn, veroorzaken de chauffeurs overlast. Het college pakt nu de problematiek rondom vrachtwagens projectmatig aan. Ze besluit een projectleider aan te stellen die gedurende een half jaar de problematiek in beeld brengt en aanpakt en structurele regionale oplossingen aandraagt. Daarnaast start een regionaal/provinciaal/landelijk overleg- en lobbytraject om te komen tot een regionale oplossing.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Yvonne Kammeijer-Luycks 

Gemeentelijk voorkeursrecht Ster van Lepelstraat

Het college stelt de gemeenteraad voor om het voorkeursrecht te bevestigen op de Ster van Lepelstraat in Lepelstraat. Eerder al vestigde het college een voorlopig voorkeursrecht op het gebied. Door dit voorkeursrecht moeten gronden in dit gebied bij een vrijwillige verkoop eerst aan de gemeente worden aangeboden. Op korte termijn is er een informatiebijeenkomst voor omwonenden over de procedure rond het voorkeursrecht.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 


 

Uitgelicht

Zoeken