Sluiten

Openbare Besluitenlijst 8 november 2016

Splinter, F. (Fabiola)

Verzoek tot vaststellen wegenlegger

Het college van B&W heeft de procedure doorlopen om een nieuwe wegenlegger vast te stellen. Gedeputeerde Staten wordt nu verzocht de wegenlegger vast te stellen. In de wegenlegger worden de wegen buiten de bebouwde kom vermeld waarmee duidelijkheid wordt gegeven over de openbaarheid en de onderhoudsplicht van de wegen.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Wijziging Regeling subsidies Sport en Bewegen

Het college heeft de Regeling Sport en Bewegen aangepast. Daardoor kunnen basissubsidies Sport het hele jaar door aangevraagd worden.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader voor Landschapsontwikkeling

Het college neemt deel aan het gebiedscontract Brabantse Delta 2016-2020, waarmee voor een derde vier-jarige periode via de regeling Groen-blauw-Stimuleringskader de landschapsontwikkeling in het buitengebied wordt gestimuleerd. Deze subsidieregeling is in het leven geroepen om de aantrekkelijkheid van natuur en landschap van het (agrarisch) buitengebied te bevorderen.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

 


 

Uitgelicht

Zoeken