Sluiten

Openbare Besluitenlijst 12 januari 2016

Splinter, F. (Fabiola)

Subsidie Collectieve (GGZ) preventie

Als penningmeester van het samenwerkingsverband ‘collectieve preventie’ (gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht) heeft het college besloten een subsidie te verlenen aan GGZ WNB van €37.724 en aan Novadic Kentron van €34.052 voor activiteiten in het kader van collectieve (GGZ) preventie. 
Het college heeft verder besloten om de subsidierelatie met deze organisaties voor dit onderwerp per 1 januari 2017 op te zeggen. In 2016 wordt samen met de andere deelnemers onderzocht hoe de samenwerking rondom collectieve preventie er vanaf 1 januari 2017 zal uitzien. 
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks    

Subsidie Voorleesexpress

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten Stichting Traverse voor 2016 een subsidie te verlenen van €23.050 voor het project Voorleesexpress. Dit project wordt uitgevoerd in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks   

Last onder dwangsom

Het college gelast een overtreder van de Afvalstoffenverordening om de overtreding van de aanbiedregels voor zijn bedrijfsafvalcontainer binnen een termijn van een week na verzenddatum te beëindigen en beëindigd te houden door de container voortaan volgens de regels aan te bieden.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Rectificatie notariële akte

B&W hebben ingestemd met een rectificatie van een notariële akte d.d. 13 december 2013 van Noordland Vastgoed B.V. met betrekking tot de verkoop van industriegrond op Noordland.
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Patrick van der Velden

Uitgelicht

Zoeken