Sluiten

Openbare Besluitenlijst 23 augustus 2016

Splinter, F. (Fabiola)

Brief omwonenden nieuwe locatie woonwagencentrum bij de Brombeer

Het college heeft in een reactie op ingekomen brieven van enkele bewoners van de Merijntje Gijzenlaan en de Albert Cuijpstraat het gevolgde informatietraject en de nog op te starten formele planologische procedure uiteengezet met betrekking tot de 2 nieuwe zoeklocaties voor woonwagenstandplaatsen.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Bezwaarschrift tegen afwijzen handhavingsverzoek

Het college heeft een aantal bezwaarschriften tegen haar besluit om niet handhavend op te treden tegen een GGZ-instelling aan de Meilustweg ongegrond verklaard.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Welstandsbeleid

Het college biedt de raad een notitie aan ten behoeve van het ondersteunen van het proces om te komen tot een nieuw welstandsbeleid.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Uitgelicht

Zoeken