Sluiten

Openbare Besluitenlijst 16 augustus 2016

Splinter, F. (Fabiola)

Geluidwerende voorzieningen

Het college heeft besloten de bezwaarschriften die namens bewoners en/of eigenaren van de Brouwerijbaan 16, Parallelweg 135, 138, 139 en 145 waren ingediend tegen het besluit om geen geluidwerende voorzieningen aan te brengen, ongegrond te verklaren. Het college volgt daarmee het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Subsidieaanvragen

Het college heeft ingestemd met het verlenen van een aantal subsidies (subsidies boven de € 7500 worden altijd aan het college voorgelegd). Het gaat om € 7500,- voor de Stichting Sint Nicolaas, € 10.000,- voor het PopMonument in Gebouw-T, € 12.405,- aan Stichting Divers voor Palm Parkies en € 20.586,- voor de Stichting Bergse Jazz voor JazzBoz.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Beslissing op bezwaar

B&W hebben een bezwaarschrift tegen het opleggen van een dwangsom, wegens het plaatsen van een illegale voorgevel en twee illegale dakkapellen in een pand aan de Kloosterstraat, ongegrond verklaard.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Kinderbouwclubs naar binnenstad

Het college heeft besloten dat het pand Kortemeestraat 18 vanaf 1 september gedurende drie jaar kan worden gebruikt door kinderbouwclubs. Het gaat dan om de kinderbouwclubs De Knutselaers en Jong Bergs Talent. Ook zullen er initiatieven in het kader van biobased worden vormgegeven, waaronder een pop-up-store.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Uitgelicht

Zoeken