Sluiten

Openbare besluitenlijst 13 september 2016

Roks, M. (Marloes)

Samenwerking bibliotheek Het Markiezaat en het Cultuurbedrijf

Het college heeft ingestemd met het uitwerken van een gezamenlijke visie om de samenwerking tussen Cultuurbedrijf en Bibliotheek Het Markiezaat te intensiveren. Begin 2017 moet deze visie er liggen.

Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Yvonne Kammeijer

Handhavend optreden tegen eigenaar aanhanger

Het college heeft een last onder bestuursdwang opgelegd wegens het te lang illegaal parkeren van een aanhangwagen op/aan de openbare weg.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Handhavend optreden tegen horecagelegenheid

Het college heeft een horecaondernemer in de Koevoetstraat een last onder dwangsom opgelegd wegens een geluidsovertreding.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Instellen hoger beroep

Het college heeft besloten hoger beroep in te stellen tegen een uitspraak van de rechtbank van Zeeland-West-Brabant van 12 augustus 2016 waarin werd geoordeeld dat het college niet bevoegd was om handhavend op te treden wegens het voeren van een administratiekantoor in de woonwijk De Bergse Plaat.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Intentieovereenkomst Zuiderwaterlinie

Het college heeft besloten in te stemmen met de intentieovereenkomst Zuiderwaterlinie. Tevens machtigt de burgemeester portefeuillehouder Erfgoed de overeenkomst te tekenen.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Verlenging overeenkomst maatwerkvoorziening Begeleiding Wmo en Huishoudelijke ondersteuning

Vanaf 1 januari 2015 hebben gemeenten een brede verantwoordelijkheid gekregen voor de maatschappelijke ondersteuning van zelfstandig thuiswonende mensen die beperkt kunnen participeren. De gemeenten zijn op basis hiervan onder andere verantwoordelijk voor de begeleiding en huishoudelijke ondersteuning. Begeleiding is individuele begeleiding thuis van en dagbesteding voor mensen met verstandelijke, lichamelijk, psychiatrisch en somatische beperkingen of problematiek. De gemeente heeft hiervoor, samen met de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht overeenkomsten afgesloten met diverse aanbieders. Het college heeft besloten deze overeenkomsten met één jaar te verlengen en heeft de tarieven hiervoor vastgesteld.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer

 

 

Uitgelicht

Zoeken