Sluiten

Openbare Besluitenlijst 3 mei 2016

Splinter, F. (Fabiola)

Biobased koffiebekertjes

Het college heeft ingestemd met het gebruik van biobased koffiebekertjes door de gemeente Bergen op Zoom voor de komende vijf jaar. Tevens wil het college dat het gebruik van bekertjes zoveel mogelijk zal worden teruggedrongen zodat er op termijn een besparing op de kosten ontstaat. Duurzame ontwikkeling is één van de kernwaarden uit het collegeprogramma 2014-2018. De bijbehorende strategie omvat vier pijlers: maak mogelijk, moedig aan, betrek mensen en geef zelf het goede voorbeeld. Het college ga al eerder aan Biobased Economy als prioriteit te beschouwen en wil hierin ook investeren.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Verkopen Lourdesplein 1

Het college heeft besloten het pand aan het Lourdesplein 1 te verkopen aan een ontwikkelaar voor het vestigen van een zelfstandig medisch behandelcentrum en/of fysiotherapie.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Uitbreiding van een woning

Het college heeft in afwijking van het bestemmingsplan medewerking gegeven aan het vergroten van een woning aan de Halsterseweg.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Parkeertarieven

Het college heeft de tarieven en productentabel voor achteraf betaald parkeren vastgesteld. Het gaat om parkeertarieven voor achteraf betalen in de parkeergarages Achter de Grote Markt en de Parade en het parkeerterrein Pastoor Joorenplein.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks           

Prijsverlaging 5 bouwkavels op Kijk in de Pot

Het college heeft ingestemd met de prijsverlaging voor vijf particuliere bouwkavels op Kijk in de Pot-Noord naar € 345,- exclusief BTW en kosten koper per vierkante meter. De verlaagde kavelprijzen zijn te vinden op www.stadsmakelaarboz.nl. Het college heeft ingestemd met de prijsvaststelling van een zestal nieuw uit te geven particuliere bouwkavels op € 390,- exclusief BTW en kosten koper per vierkante meter, in deeplan Kijk in de Pot Zuid. Deze kavels zullen te zijner tijd uitgegeven worden.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Uitgelicht

Zoeken