Sluiten

Openbare Besluitenlijst 14 juli 2015

Roks, M. (Marloes)

Legalisatie van een dansschool aan de Buitenvest

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het legaliseren van de dansschool aan de Buitenvest 96 en ontheffing te verlenen van de eis tot het aanleggen van extra parkeergelegenheid.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens

Aanpak bestrijding laaggeletterdheid

Om mensen de wat betreft lezen en schrijven minder goed mee kunnen komen in onze maatschappij, een helpende hand te bieden, heeft het college besloten het programma ‘Taal voor et leven’ uit te voeren binnen de gemeente Bergen op Zoom. Mensen kunnen gratis laagdrempelig (digi)Taalcursussen volgen die gegeven worden door vrijwilligers.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer

Gevolgen nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380KV

Het college stuurt een brief naar het ministerie van Economische Zaken over de nieuwe hoogspanningsverbindingszone Zuid-West 380 KV. Binnen die zone ligt een aantal zogenoemde gevoelige bestemmingen. Aan het ministerie wordt verzocht meer duidelijkheid te geven en een versnelde regeling te treffen voor deze gevoelige bestemmingen.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Verhuur als parkeerterrein van Wattweg – Drebbelstraat

Het college heeft besloten dat een gedeelte van het voormalig Van Egeraatcomplex (zijde Wattweg/Drebbelstraat) tijdelijk verhuurd kan worden als parkeerplaats aan de Marokkaans Islamitische Culturele Gemeenschap El-Feth ten behoeve van het gebruik van de Wattweg 7 in Bergen op Zoom.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Uitgelicht

Zoeken