Sluiten

Openbare Besluitenlijst 21 juli 2015

Splinter, F. (Fabiola)

Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Bergen op Zoom 2015

In vervolg op de door de raad op 28 mei vastgestelde Parkeerverordening Bergen op zoom 2015 en Parkeerbelastingverordening Bergen op Zoom 2015-2 heeft het college het aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Bergen op Zoom 2015-2 en de beleidsregels gereguleerd parkeren Bergen op Zoom 2015-2 vastgesteld.
Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden en Ad Coppens                       

Beslissing op WOB-verzoek

Het college heeft op verzoek van een derde, besloten om documenten over het onderhoud van het Markiezenhof openbaar te maken.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Arjan van der Weegen

Aanwijzen vaste springlocatie voor niet gesprongen explosieven

Het college heeft het terrein op de hoek Huijbergsebaan/Molenzichtweg aangewezen als vaste springlocatie voor gevonden Niet Gesprongen Explosieven (NGE).
Omdat Bergen op Zoom in de Tweede Wereldoorlog veel te maken heeft gehad met oorlogshandelingen zoals bombardementen, wordt er nog regelmatig munitie gevonden. Wanneer er munitie gevonden wordt die door de EOD tot ontploffing moet worden gebracht, wordt er door de burgemeester een springlocatie aangewezen. Om niet steeds á la minute naar een locatie te zoeken is nu gekozen voor een vaste springlocatie.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter                           

Werkinstructie Persoonsgebonden budget

In samenwerking met de 9 gemeenten in West-Brabant is er een ‘werkinstructie PGB’ ontwikkeld. Deze werkinstructie zorgt voor een uniforme werkwijze in zowel het uitvoeren van het uitvoeringskader en het berekenen van het toegekend aantal zorguren als het uitrekenen van het PGB.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen                                                      

Verkoop Sint Catharinaplein 3 en Korenbeursplein 2-4

Het college heeft besloten de panden Sint Catharinaplein 3  en Korenbeursplein 2-4 te verkopen.
Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden en Ad Coppens  

Verzoek zelfstandige horeca in gebouw De Zeeland

Het college heeft een omgevingsvergunning verleend voor het vestigen van een restaurant aan de Markiezaatsweg.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen   

Gezamenlijke crisisorganisatie bevolkingszorg de Markiezaten

De West-Brabantse gemeenten in het politiedistrict De Markiezaten hebben besloten om één gezamenlijk team Bevolkingszorg op te richten om op een efficiënte en effectieve werkwijze invulling te geven aan de taak die de gemeente heeft in het kader van de crisisbeheersing.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

 

 

Uitgelicht

Zoeken