Sluiten

Openbare besluitenlijst 9 september 2014

Roks, M.

Vaststellen straatnaam

Het college heeft besloten de naam ‘hof van Reimerswaal’ vast te stellen voor een nieuwe weg in het plan Villapark Reimerswaal. Het benoemen van de openbare ruimte vormt een onderdeel van de gemeentelijke huishouding.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

CAO gemeentepersoneel

Het college van burgemeester en wethouders stemt in met het landelijke onderhandelaarsakkoord CAO gemeentepersoneel 2013-2015.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Opleggen last onder dwangsom

Het college heeft besloten om handhavend op te treden tegen illegale bouwwerken in de voortuin van een pand aan de Pieter Breughelstraat. Het gaat om een plantenkas en een motorfietsstalling die illegaal gebouwd zijn.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Beëindiging subsidierelaties

Het college beëindigt een aantal subsidierelaties met instellingen omdat in het kader van de transitie Jeugdzorg taken van die instellingen naar de gemeente komen. Dit zal gevolgen hebben voor de inzet in het preventieve veld en de inzet die door de gemeente wordt gesubsidiëerd. Het gaat om beëindiging van subsidierelaties met: Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 2014, Juzt, Thuiszorg West Brabant, Mee West-Brabant en Traverse.
Portefeuillehouders wethouders Yvonne Kammeijer en Arjan van der Weegen

Handhavend optreden tegen illegale toegangsdeur

Het college heeft besloten om de aanschrijving van de gebruiker en eigenaar van een perceel aan de Grote Markt te bekrachtigen. Het gaat om toegangsdeuren aan een pand die illegaal zijn aangebracht. Er is geen aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Beslissing op 4 Wob-verzoeken

Het college heeft besloten om 4 verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur te beantwoorden.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Intentieovereeenkomst Landschapspark en overeenkomst met Holding Bergsche Heide

Het college heeft ingestemd met het sluiten van een intentieovereenkomst met de Holding Bergsche Heide. De hierop volgende intentiefase wordt gebruikt om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een planologische wijziging voor de realisatie van het Poortgebied en de Landgoederenzone van Landschapspark Bergsche Heide. In de samenwerkingsovereenkomst worden afspraken gemaakt ten behoeve van de financiering, ontwikkeling en realisatie van het deelproject natuurontwikkeling Bergsche Heide. Dit is onderdeel van Landschap van Allure, project De Zoom. Natuurontwikkeling Bergsche Heide bestaat uit de aanleg van het Kraggeloopgebied, het versterken van natuurwaarden in het middengebied, natuurontwikkeling in het gebied van de verblijfsrecreatie, realisatie van duurzame energieopwekking en natuurontwikkeling in het gebied met faciliteiten voor dagrecreatie. Dit najaar wordt de aftrap gegeven voor de ontwikkeling van Bergsche Heide.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Raadsbrieven

Het college beantwoordt twee brieven van de fractie van Lijst Linssen. Het gaat om een brief over uitbreiding van de fietsenstalling aan het NS-Station en een brief over een terugblik op de 50ste Bourgondische Krabbenfoor. De antwoordbrieven, alsmede de brieven van de politieke partijen, zijn terug te vinden op de gemeentelijke website: http://www.bergenopzoom.nl/
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

 

Uitgelicht

Zoeken