Sluiten

Openbare Besluitenlijst 20 mei 2014

Splinter, F.

Monitor Sociale Voorzieningen over het 1ste kwartaal 2014         

Het college heeft de Monitor Sociale Voorzieningen over het 1ste kwartaal 2014 vastgesteld en doorgeleid naar de gemeenteraad. Uit de monitor blijkt dat op 31 maart 1738 klanten een bijstandsuitkering ontvingen. Ten opzichte van het laatste kwartaal van 2013 is dat een stijging van 72 personen.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen     

Besluit op WOB-verzoek              

Het college heeft besloten het door de heer L. van der Kallen namens de raadsfractie van de BSD ingediende verzoek om informatie met betrekking tot het aan de Rabobank Het Markiezaat verleende uitstel tot realisering van 70 extra parkeerplaatsen op eigen terrein, toe te wijzen.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen    

Last onder dwangsom Aldi en Albert Heijn      

Het college heeft besloten om de Aldi aan de Holleweg en Albert Heijn aan het Zonneplein een last onder dwangsom op te leggen wegens overtreding van artikel 2.14 lid 1 en 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening, waarin staat dat de eigenaar winkelwagentjes niet op de openbare weg mag laten staan en die terug naar het filiaal moet halen.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens       

Project Invoering Wmo     

Het college heeft het projectplan Invoering Wmo 2015, waarin is aangegeven hoe de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht zich voorbereiden op de invoering van de Wmo, vastgesteld.
Daarnaast is ter voorbereiding op het opstellen van het projectplan en het uitvoeren hiervan, gewerkt aan een oriëntatiedocument. In dit document is de informatie opgenomen die is verzameld door werkbezoeken, gesprekken met relevante organisaties, uitverkregen cijfers en uit verzamelde informatie. Het document bevat een inventarisatie van de nieuwe Wmo 2015 en er is weergegeven hoe de vraag er uitziet, om welke cliënten het gaat, welke aanbieders er zijn en welke organisaties straks van betekenis kunnen zijn bij de uitvoering van de Wmo 2015.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Raadsbrieven      

Het college beantwoordt twee brieven van raadsfracties. Het gaat om twee brieven van de BSD over ‘tijdelijke droogval en bijvriendelijke beplanting’ en over ‘overvolle containers’.    
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden     
Antwoord op brief BSD over tijdelijke droogval en bijvriendelijke beplanting
Antwoord op brief BSD over overvolle containers

Behandeling zienswijzen en verlenen omgevingsvergunning Bergsebaan 71            

Het college heeft besloten om de ingekomen zienswijzen tegen het voornemen om omgevingsvergunning te verlenen voor de legalisatie van de paardenhouderij aan de Bergsebaan 71 ongegrond en deels ongegrond te verklaren en de omgevingsvergunning te verlenen.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

 

Uitgelicht

Zoeken