Sluiten

Openbare Besluitenlijst 10 juni 2014

Splinter, F.

Modernisering parkeerapparatuur

Voor 1 januari 2015 wil de gemeente Bergen op Zoom de parkeerautomaten in Bergen op Zoom moderniseren. Dat gaat het college voorstellen aan de gemeenteraad. De aanpassing is noodzakelijk omdat de wereld van het parkeren en parkeerapparatuur aan verandering onderhevig is. ‘Belparkeren’ is bijvoorbeeld steeds meer in opkomst en vanaf 1 januari 2015 geldt de chipknip niet langer als wettelijk betaalmiddel. Daarom is het nodig dat de parkeerautomaten worden omgebouwd zodat met de pinpas kan worden betaald. Tevens zal er een kostenreductie worden gerealiseerd doordat een herschikking van automaten ervoor zorgt dat er minder automaten hoeven te staan. De  automaten zijn de afgelopen weken op gebruiksvriendelijkheid getest door bezoekers aan het stadskantoor.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden
Raadsvoorstel Modernisering parkeerapparatuur

Jaarrekening 2013 GEM Bergse Haven Beheer

Het college heeft als een van de directieleden van de GEM Bergse Haven beheer BV de jaarrekening van 2012 vastgesteld. De jaarrekening wordt gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens

Beslissing op bezwaar

Het college heeft een bezwaarschrift tegen het besluit tot het vaststellen van een subsidie voor het herstel van de voorgevel van het pand Noordsingel 3 ongegrond verklaard. Dit is gebeurd conform het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften. Hiermee blijft het subsidiebesluit in stand.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Meerjarendoorkijk Reserves en Voorzieningen 2014-2017

Het college heeft ingestemd met de Meerjarendoorkijk Reserves & Voorzieningen die ter informatie aan de Raad zal worden aangeboden.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘Wouwseweg 9-11’

Het college gaat aan de gemeenteraad voorstellen het bestemmingsplan ‘Wouwseweg 9-11’ gewijzigd vast te stellen. In verband met de gedeeltelijke vernietiging van bestemmingsplan Wouwseweg e.o. moet voor de locaties Wouwseweg 9 en 11 opnieuw een bestemmingsplan vastgesteld worden. Het bestemmingsplan is een zogenaamd conserverend bestemmingsplan.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen
Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Wouwseweg 9-11

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘Nieuw Borgvliet-Oost’

Het college heeft besloten de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Nieuw Borgvliet-oost’ gewijzigd vast te stellen. Dit bestemmingsplan biedt een actueel planologisch kader voor het betreffende plangebied, waarbij het bestaande gebruik en de mogelijkheden uit de bestaande planologische regimes als basis zijn genomen voor de opgestelde regeling.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen
Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Nieuw Borgvliet-Oost

Brief van Vereniging Binnenstad over verlichting in Hoogstraat

Het college heeft de Vereniging Binnenstad per brief laten weten achter het besluit van het toepassen van de Bergse Gaslamp in de Hoogstraat te staan. Deze keuze is niet in tegenspraak met het raadsbesluit uit 2004 omdat de Hoogstraat niet in de Herinrichting openbare Ruimte Binnenstad (Horb) was opgenomen en daarnaast de raad in 2011 Horb heeft afgesloten. Door de uitvoering van de Hoogstraat toe te voegen aan het PleinenPlan, is toch de kans benut om in de Hoogstraat een lamp met historisch karakter, in dit geval de Bergse Gaslamp, te kunnen toepassen.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Patrick van der Velden

Uitgelicht

Zoeken