Sluiten

Openbare besluitenlijst 11 februari 2014

Roks, M.

Co-financiering

Het college informeert de gemeenteraad via een brief aan de Auditcommissie hoe er in de nabije toekomst kan worden omgegaan met het vinden van externe financieringsmogelijkheden in projecten met behulp van co-financiering. Co-financiering is een vorm van subsidieverstrekking in projecten waarbij de voorwaarde wordt gesteld dat een deel van de benodigde middelen wordt ingebracht door (in dit geval) de gemeente Bergen op Zoom, samen met eventuele partners.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Bestuursopdracht Volwasseneneducatie 2014

Het college heeft besloten in te stemmen met een voortzetting in 2014 van de samenwerking met de gemeente Roosendaal, Woensdrecht, Steenbergen, Halderberge en Rucphen op het gebied van volwasseneneducatie en de inkoop van cursussen.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Toekenning planschade

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het verzoek tot tegemoetkoming planschade voor het perceel Guido Gezellelaan 14, conform het advies van de planschadebeoordelingscommissie, toe te kennen. De verleende omgevingsvergunning voor een schoolgebouw (De Kornalijn) aan de Guido Gezellelaan 18 leidt tot een waardedaling van de woning van de verzoeker.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Herontwikkeling TNO Heimolen

Het college heeft besloten planologisch medewerking te verlenen aan een plan op hoofdlijnen tot herontwikkeling van het terrein TNO-Heimolen.
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ad Coppens

Toelichting Kunstroute

Het college verzoekt het presidium ruimte te maken in de raadsagenda voor een presentatie van de Kunstroute door CKB De Maagd en het Markiezenhof vóór de verkiezingen op 19 maart 2014.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Raadsbrieven

Het college beantwoordt een brief van de PvdA over ‘beoogde overname Arduin door h’Onderdak’.
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ton Linssen

 

Uitgelicht

Zoeken