Sluiten

Openbare Besluitenlijst 2 juli 2013

Splinter, F.

Betalingsovereenkomst waterschap

De gemeente Bergen op Zoom gaat een betalingsovereenkomst aan met waterschap Brabantse Delta, voor een financiële bijdrage aan Streekorganisatie Brabantse Wal.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Wijzigingen grens bebouwde kom

Het college stemt in met het wijzigen van de bebouwde komgrens bij de wijken De Markiezaten, Heimolen, de Schans, Halsteren-Zuid (Fort Pinssenweg) en Bloemendaal Lepelstraat. Door de uitbreiding met nieuwbouw in deze gebieden liggen de huidige bebouwde komgrenzen niet meer op een logische plaats.
Zo ligt in Halsteren in De Schans een deel van het woongebied en bedrijventerrein buiten de bebouwde kom en hoort ook de bebouwing aan de Fort Pinssenweg binnen de bebouwde kom te liggen. Ook nieuwbouwwijk De Markiezaten ligt op dit moment nog buiten de bebouwde kom, net als het plan Bloemendaal in Lepelstraat. Vanwege de bebouwing in Heimolen is het ook logischer dit gebied, dat nu deels binnen en deels buiten de bebouwde kom ligt, bebouwde kom te maken door deze grens te verleggen.
Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid is het zeer wenselijk dat deze wijken binnen de bebouwde kom komen te liggen. Het aanpassen van de bebouwde kom grens betekent dat de snelheid van het verkeer omlaag gaat naar 50 kilometer per uur op de Fort Pinssenweg, de Markiezaatsweg en de Nieuwe Molenweg of 30 km per uur in de overige gebieden.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad van der Wegen

Nevenvestiging De Spreekhoorn

School voor speciaal onderwijs De Spreekhoorn wil een nieuwe vestiging openen in Bergen op Zoom. De Spreekhoorn heeft haar hoofdvestiging in Breda. Om het voor slechthorende kinderen uit Bergen op Zoom en omgeving mogelijk te maken dichtbij huis naar school te gaan, wil de school graag in Bergen op Zoom een nevenvestiging openen. Het college van B&W werkt hieraan mee, onder voorwaarde dat de gemeenteraad hiermee instemt.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens
School voor slechthorenden De Spreekhoorn

Verplaatsing weekmarkt

Het college stelt de gemeenteraad voor de weekmarkt te verplaatsen van de Gedempte Haven naar het gebied Korenbeursplein, Van der Rijtstraat, Stationsstraat (West) en Wouwsestraat. Om de openingstijden van winkels en markt gelijk te trekken, worden de tijden van de markt aangepast van 10.00 tot 15.30 uur naar 9.00 tot 17.00 uur. Dit conceptbesluit ligt zes weken ter inzage.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Beslissing op bezwaar last onder dwangsom

Burgemeester en wethouders verklaren het bezwaarschrift tegen de last onder dwangsom voor overtredingen van de geluidsnormen vanuit Café Troy, in afwijking van het advies van de adviescommissie voor de bezwaarschriften, gegrond.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Parkeerverbod vrachtwagens

Het college heeft besloten in de wijken Centrum, Gageldonk-West, Gageldonk-Oost, Warande-Oost, Warande-West, Nieuw-Borgvliet, Fort-Zeekant en De Beek in Halsteren een parkeerverbod voor vrachtwagens in te stellen. Dit zijn wijken waar zich mogelijk problemen door geparkeerde vrachtwagens kunnen voordoen. Omdat dit als ontsierend voor de omgeving wordt ervaren en een zware belasting legt op de aanwezige parkeervoorzieningen is tot een parkeerverbod besloten.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens

Subsidie Stichting BI-Zone en ondernemersvereniging Sterck 2013

Het college van B&W heeft besloten om de stichting Bedrijveninvesteringszone (BI-Zone) Centrum Bergen op Zoom en ondernemersvereniging Sterck voor 2013 subsidie te verlenen voor het uitvoeren van de activiteiten uit het jaarplan, op het gebied van veiligheid en leefbaarheid en promotie.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

 

Uitgelicht

Zoeken