Sluiten

Openbare Besluitenlijst 20 augustus 2013

Splinter, F.

Verordening Winkeltijdenwet 2013

Het college is akkoord gegaan met de nieuwe Verordening inzake de Winkeltijdenwet 2013 en gaat die verordening voorleggen aan de gemeenteraad. Daarmee wordt voldaan aan de nieuwe wetswijziging. De verordening uit 2012 over dit onderwerp wordt daarmee ingetrokken.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen
Verordening inzake de Winkeltijdenwet 2013    

Nieuwe huurder Stadskelder

Het college is akkoord gegaan met het overnemen van de huur voor de stadskelder door een nieuwe huurder. De voormalige uitbater heeft gezorgd voor een nieuwe huurder die in zijn plaats wordt gesteld.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Parkeerplaatsen Rabobank Zuid-Oostsingel

Het college heeft ingestemd met het verzoek van de Rabobank aan de Zuidoostsingel om uitstel te verlenen van de verplichting het aantal parkeerplaatsen uit te breiden. Deze uitbreiding met 70 extra parkeerplaatsen, nodig vanwege de uitbreiding van de bank vijf jaar geleden, zal nu voor juni 2016 in een permanente oplossing gerealiseerd moeten worden. Tot dat moment zal de tijdelijke oplossing met extra parkeervergunningen worden voortgezet.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens        

Bouwplan Nijverheidsweg 8 

Het college gaat aan de gemeenteraad voorstellen de zogenoemde coördinatieregeling toe te passen voor het bouwplan Nijverheidsweg 8 in Halsteren (Lidl). Deze procedure waarbij het bestemmingsplan en het bouwplan tegelijk ter inzage worden gelegd, levert een tijdswinst op en een vermindering van bestuurlijke lasten.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen, Ad Coppens en Ad van der Wegen   

3de wijziging gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant     

Het college heeft besloten in te stemmen met de 3de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (GR BWB) als gevolg van de verzoeken van de gemeenten Dongen en Moerdijk tot toetreding per 1 januari 2014.  
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens
3e wijziging GR BWB

Aanpassing entree ‘De Wittenhorst’ aan de Schoolstraat

Het college verleent in principe medewerking aan het opstarten van een procedure in het kader van de Wabo om vergunning te verlenen voor het veranderen van de entree van het pand ‘De Wittenhorst’ aan de Schoolstraat/Lindenlaantje in Halsteren.
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ad van der Wegen

Inloopbijeenkomst voor plannen rondom Pleinenplan 

Het college is akkoord gegaan met het organiseren van een inloopavond voor belangstellenden in verband met additionele projecten in het kader van het PleinenPlan. De gemeenteraad heeft hierover een brief ontvangen. In de brief informeert het college de raad ook over de voortgang van het PleinenPlan Stadskern Noordoost en de hiervoor toegekende subsidiebijdrage van de provincie Noord-Brabant.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen
PleinenPlan

Beleidsvisie Materieel Erfgoed 

Het college heeft de beleidsvisie Materieel Erfgoed aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling. De hoofdthema’s van deze beleidsvisie zijn monumentenzorg, archeologie en cultuurhistorische landschappen. De overkoepelende visie van de gemeente Bergen op Zoom op Erfgoed is: ‘Cultuurhistorie is een van de basiselementen voor identiteitsvorming van de inwoners en datgene wat de gemeente maakt tot wat ze vandaag de dag is. Daarnaast erkent zij de economische en toeristische waarde van de grote hoeveelheid (bekend en onbekend) erfgoed’.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen   
Beleidsvisie Materieel Erfgoed

Raadsbrieven 

Het college beantwoordt vier brieven van raadsfracties. Het gaat om twee brieven van de BSD en twee brieven van Lijst Linssen. De onderwerpen zijn: kwaliteitsverbetering van het landschap en problematiek dak- en thuislozen (BSD) en Jaarverslag Milieu en Duurzaamheid 2012 en Welkomstborden (Lijst Linssen).
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Arjan van der Weegen
Antwoord op brief BSD over kwaliteitsverbetering van het landschap
Antwoord op brief BSD over problematiek dak- en thuislozen 
Antwoord op brief Lijst Linssen over Jaarverslag Milieu en Duurzaamheid 2012
Antwoord op brief Lijst Linssen over welkomstborden

Uitgelicht

Zoeken