Sluiten

Openbare Besluitenlijst 16 juli 2013

Splinter, F.

Garantstelling tennisvereniging Olympia 

Het college van burgemeester en wethouders verlenen een garantstelling van €15.000 aan tennisvereniging Olympia. De vereniging heeft hierom verzocht om een lening te kunnen afsluiten bij een kredietverstrekker voor een nieuw clubhuis op sportpark De Markiezaten. 
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen  

Ontwerpbestemmingsplan Groene Gordijn

Het bestemmingsplan voor het gebied van de voormalige Cort Heijligerskazerne moet, in overeenstemming met de Wet Ruimtelijke ordening, dit jaar worden geactualiseerd. In het ontwerpbestemmingsplan worden onder meer ruimere mogelijkheden geboden voor bedrijvigheid aan huis. Ook is de strook portiekflats aan de Guido Gezellelaan nu binnen dit bestemmingsplan getrokken. Het plan wordt 6 weken ter inzage gelegd. Bewoners en omwonenden worden vooraf per brief over de procedures geïnformeerd. In de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt wordt een informatieavond georganiseerd.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen
Ontwerpbestemmingsplan Groene Gordijn

Verzoek vestigen sportschool

B en W verlenen onder voorwaarden medewerking aan de vestiging van een sportschool aan de Zeelandhaven. De procedure voor een omgevingsvergunning wordt opgestart. De voorwaarden hebben betrekking op het aanleggen van voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad van der Wegen 

Petitie Nieuw-Borgvliet

Naar aanleiding van een petitie van inwoners van Nieuw-Borgvliet stuurt het college van B&W alle  inwoners van Nieuw-Borgvliet een brief. Hierin geven burgemeester en wethouders aan de zorg over verloedering te delen. Met de doorstart van de ontwikkeling van Nieuw-Borgvliet, waaruit op verschillende locaties acties voortkomen, wordt deze verloedering tegengegaan. Verder lopen er verschillende onderzoeken naar de haalbaarheid van detailhandel in het centrum gebied. 
De uitkomsten van deze onderzoeken wil het college afwachten. Bovendien zijn een aantal panden waarover in de petitie wordt gesproken, particulier eigendom. Om deze redenen worden er momenteel geen grote cosmetische ingrepen gedaan en vraagt het college de bewoners om begrip en geduld.    
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ton Linssen   

Raadsbrieven 

Het college beantwoordt drie brieven van de fracties van de BSD, VVD en CDA. De BSD heeft vragen gesteld over onderhoud Kijkuit en Hemelweg, gedenksteen Mozes de Hesplein en de kunstzinnige verwijsroute in het winkelcentrum. De VVD heeft vragen gesteld met betrekking tot de dekking voor mobiele telefonie bij de A4.  Het CDA heeft vragen gesteld over de ontwikkeling van de Grote Melanen.
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ton Linssen
Antwoord op brief van BSD over onderhoud Kijkuit en Hemelweg, gedenksteen Mozes de Hesplein en de kunstzinnige verwijsroute in het winkelcentrum  
Antwoord op brief van VVD over dekking mobiele telefonie bij de A4  
Antwoord op brief van CDA over ontwikkeling Grote Melanen 

Uitgelicht

Zoeken